Soorten pensioen

Ouderdomspensioen

Wanneer je stopt met werken en met pensioen gaat, ontvang je ouderdomspensioen. Dit pensioen gaat standaard in op de 1e dag van de maand waarin je 67 wordt. Je krijgt het ouderdomspensioen zolang je leeft.

Let op, want je dienstverband eindigt op je AOW-leeftijd (om precies te zijn op de eerste van de maand volgend op de maand waarin je de AOW-leeftijd bereikt). Dat is voorlopig nog eerder dan 67 jaar. Je kunt dit checken op de website van de SVB. Om de tussentijd te overbruggen kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om je pensioen van ons fonds eerder in te laten gaan. Als je inlogt in Mijn Pensioencijfers vind je de Pensioenplanner. Met deze handige planner kun je berekenen wat bepaalde keuzes betekenen voor de hoogte van je (bruto) pensioen.

Andere soorten pensioen

Voor jou

Voor je (ex-) partner

Voor je kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid    
Prepensioen    
Alleenstaandenpensioen