Verandert je situatie?

In deeltijd werken

Werk je in deeltijd of ga je (tijdelijk) minder werken? Dan heeft dit vaak gevolgen voor je pensioen. Want doordat je minder werkt, ontvang je minder salaris en bouw je minder pensioen op. Daardoor kan er een tekort ontstaan in je pensioenopbouw.

Werk je bijvoorbeeld voor 80%, dan bouw je ook voor 80% pensioen op. Dit geldt voor je:

  1. ouderdomspensioen
  2. partnerpensioen
  3. wezenpensioen
  4. arbeidsongeschiktheidspensioen

Wat moet je doen?

Maak afspraken met je werkgever als je in deeltijd wilt gaan werken. Je werkgever geeft dit aan ons door.

Wat kun je verder doen?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen wij voor je regelen. Je kunt je persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken. Ga naar Mijn Pensioencijfers en raadpleeg de Pensioenplanner. In de Pensioenplanner kun je zien wat minder werken betekent voor de hoogte van je pensioen.