Deelnemersvergadering

Elk jaar organiseert het bestuur een deelnemersvergadering op de locaties van MSD in Haarlem, Oss en Boxmeer. Zowel deelnemers, oud-deelnemers en pensioengerechtigden zijn hier van harte welkom. In deze vergadering geeft het bestuur uitleg over de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Onderwerpen
Tijdens de deelnemersvergadering informeert het bestuur je over de besluiten die zij genomen heeft met betrekking tot het aanpassen van:

  • De statuten en reglementen
  • De toeslagverlening
  • Het premiebeleid
  • Het jaarverslag
  • De financiële situatie van het fonds

Deelnemersvergaderingen in 2022
Dit jaar hebben de deelnemersvergaderingen eind juni digitaal en fysiek plaatsgevonden.

Naslag
De presentatie van de deelnemersvergadering en een overzicht van de vragen en antwoorden kun je (voor zover beschikbaar) bekijken op de documentenpagina.