Deelnemersvergadering

Elk jaar organiseert het bestuur een deelnemersvergadering op de locaties van MSD in Haarlem, Oss en Boxmeer. Zowel deelnemers, oud-deelnemers en pensioengerechtigden zijn hier van harte welkom. In deze vergadering geeft het bestuur uitleg over de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Onderwerpen
Tijdens de deelnemersvergadering informeert het bestuur je over de besluiten die zij genomen heeft met betrekking tot het aanpassen van:

  • De statuten en reglementen
  • De toeslagverlening
  • Het premiebeleid
  • Het jaarverslag
  • De financiële situatie van het fonds

Deelnemersvergaderingen in 2022
In 2022 vinden de deelnemersvergaderingen plaats op:

  • dinsdag 28 juni van 15:00 tot 17:00 uur in Haarlem
  • woensdag 29 juni van 15:00 tot 17:00 en van 20:00 tot 21:30 digitaal
  • donderdag 30 juni van 10:00 tot 12:00 uur in Boxmeer
  • donderdag 30 juni van 15:00 tot 17:00 uur in Oss

Eind mei worden de uitnodigingen voor de deelnemersvergadering verzonden. De deelnemersvergaderingen op locatie kunnen alleen doorgaan als de coronamaatregelen dit toelaten.

Naslag
De presentatie van de deelnemersvergadering en een overzicht van de vragen en antwoorden kun je (voor zover beschikbaar) bekijken op de documentenpagina.