Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Heb je een vraag over je pensioen of zaken rondom je pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of je vraag al door ons beantwoord is. Staat je vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Pensioenregeling in 2023

 • Wat is er gewijzigd per 1 januari 2023?

  De toeslagverlening voor werknemers is aangepast. Tot 2023 werd de verlening gebaseerd op de algemene loonontwikkeling. Voortaan wordt deze gebaseerd op de prijsontwikkeling. Daardoor is deze vanaf 2023 voor alle deelnemers van ons pensioenfonds hetzelfde. Daarnaast is per 1 januari 2023 is het opbouwpercentage verhoogd van 1,578% naar 1,650%. Werk je bij MSD? Dan bouw je vanaf nu meer pensioen op.

 • Voor wie geldt deze wijziging?

  De wijziging in de toeslagverlening geldt voor werknemers van MSD (actieve deelnemers). Het verhoogde opbouwpercentage geldt voor werknemers van MSD (actieve deelnemers) en arbeidsongeschikte werknemers met premievrije pensioenopbouw. Het pensioen dat je tot 1 januari 2023 hebt opgebouwd, verandert niet.

  Deze wijzigingen hebben dus geen invloed op de pensioenuitkering van pensioengerechtigden of de opgebouwde pensioenaanspraken van oud-werknemers.

 • Waarom worden de toeslagregels aangepast?

  Voorheen was de ambitie om de pensioenen voor werknemers te verhogen conform de loonontwikkeling en de pensioenen van arbeidsongeschikten, oud-werknemers en gepensioneerden conform de prijsontwikkeling. In 2022 waren deze percentages respectievelijk 2,2% en 10,9%. Een groot verschil tussen deze toeslagen is niet wenselijk. Pensioenfonds MSD heeft overleg gevoerd met de werkgever en de vakbonden (samen: de sociale partners), met als insteek de toeslagregeling voor werknemers te wijzigen. Zodat voortaan ook voor werknemers de prijsontwikkeling als basis kan worden genomen. Dat is inmiddels goedgekeurd en op basis daarvan worden vanaf dit jaar de toeslagen bepaald.

 • Wat betekent de verhoging van het opbouwpercentage voor mijn pensioen?

  Als werknemer bouw je elk jaar over een deel van je salaris een percentage aan pensioen op. Dit percentage wijzigt vanaf 1 januari 2023 van 1,578% naar 1,650%. Hierdoor bouw je jaarlijks iets meer pensioen op. Het pensioen dat je tot 1 januari 2023 hebt opgebouwd, verandert niet. Het pensioen dat je kunt bereiken als je tot 67 jaar pensioen blijft opbouwen, wordt hoger. Dit geldt ook voor arbeidsongeschikte deelnemers met een premievrije pensioenopbouw.

 • Wat betekent de verhoging van het opbouwpercentage voor het pensioen van mijn partner?

  Naast pensioen voor jezelf, bouw je automatisch ook pensioen op voor je partner en kinderen als je komt te overlijden. Dit noemen we partner- en wezenpensioen. Je bouwt vanaf 2023 respectievelijk 70% en 10,5% van het opbouwpercentage ouderdomspensioen aan partner- en wezenpensioen op. Het opbouwpercentage voor partnerpensioen wijzigt vanaf 1 januari 2023 van 1,105% naar 1,155%.  Door het hogere opbouwpercentage, bouw je dus ook meer pensioen op voor je partner en kinderen. Kom je te overlijden? Dan wordt er doorgerekend met het hogere opbouwpercentage.

 • Waar vind ik mijn persoonlijke pensioencijfers?

  Je vindt jouw persoonlijke, actuele pensioenbedragen naar verwachting vanaf medio april achter de inlog in Mijn Pensioencijfers. Op Mijnpensioenoverzicht.nl krijg je een totaaloverzicht van je pensioen, inclusief AOW en pensioen van eventuele andere werkgevers. Ook in de bedragen die je hier ziet is het nieuwe opbouwpercentage verwerkt.

 • Hoe en wanneer krijg ik meer informatie?

  Deelnemers voor wie dit geldt, ontvangen in april een persoonlijke (digitale) brief over deze wijzigingen. In die brief staan geen persoonlijke pensioenbedragen. Wat de verhoging van de opbouw voor je pensioen betekent, zie je naar verwachting vanaf medio april terug in Mijn Pensioencijfers.

 • Mijn vraag staat er niet bij.

  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is een Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat je aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor jezelf en voor je eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Heb je een partner, dan kun je gemakkelijk je pensioenoverzicht met dat van je partner vergelijken. En je kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht zie je wat je tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vind je de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van jou en eventueel je partner
  • informatie over het door jou opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico’s waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor je Belastingaangifte
 • Wanneer krijg je een pensioenoverzicht?

  Elk jaar is er een nieuw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor je beschikbaar in Mijn Pensioencijfers.

 • Waarom ontvang je het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert namens ons de administratie van je pensioenregeling uit. Dat is ook de reden dat je je pensioenoverzicht van AZL ontvangt.

 • De gegevens op je pensioenoverzicht kloppen niet, wat kun je doen?

  Als je wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op je pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die je door wilt geven? Neem dan contact op met je werkgever.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vind je op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  De informatie die je vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl, komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars.

  Je krijgt een overzicht van:

  •          hoeveel AOW je ontvangt van de overheid
  •          hoeveel aanvullend pensioen je daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens je loopbaan
  •          bij welke pensioenfondsen en -verzekeraars je pensioen hebt opgebouwd
  •          hoeveel pensioen je in totaal kunt opbouwen als je situatie niet verandert
  •          hoeveel je nabestaanden krijgen als je komt te overlijden

  Deze cijfers worden 4 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vind je je gezamenlijk pensioen als je samen met je partner inlogt en een overzicht van je pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  •          2 jaar voor je AOW-datum
  •          op je AOW-datum zelf en
  •          1 jaar na je AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vind je géén informatie over:

  • extra pensioen dat je misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van je huidige pensioenregeling: daarvoor kun je terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel
  • wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt
 • Hoe log je in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl log je in met je DigiD. Dat is je persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met je DigiD is je privacy gegarandeerd. Alleen jij kunt je persoonlijke informatie zien. Als je uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Heb je nog geen DigiD? Of ben je je wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

 • Je bent met pensioen. Kun je inloggen?

  Als je een DigiD hebt, kun je inloggen. Ongeacht of je al met pensioen bent of niet. Je vindt dan informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  Je ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor je eventuele partner als je komt te overlijden.

 • Welke organisatie maakt de website?

  De stichting Pensioenregister, een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) in Nederland.

Afsplitsing Organon & Co.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen van Pensioenfonds MSD?

  Je bent oud-deelnemer (slaper) bij Pensioenfonds MSD. Dat betekent dat je geen pensioen meer opbouwt bij Pensioenfonds MSD. Het pensioen dat je hebt opgebouwd tot 1 juni 2021, blijft wel staan bij het fonds. Vanaf 1 juni 2021 bouw je pensioen op bij Pensioenfonds PGB.

 • Waarom blijft mijn pensioen staan bij Pensioenfonds MSD?

  Pensioenfonds MSD staat er goed voor. De sociale partners (werkgever en vakbonden) vinden dat het meenemen van de pensioenen geen meerwaarde heeft. Daarom dragen we de pensioenen van de medewerkers van Organon & Co. niet collectief over naar de nieuwe pensioenuitvoerder PGB. Het is ook niet mogelijk om zelf waardeoverdracht aan te vragen, omdat er sprake is van een overgang van de onderneming en geen wijziging van werkgever.

  Ga je uit dienst bij Organon & Co.? Dan kun je het pensioen van Pensioenfonds MSD wel meenemen naar je nieuwe werkgever.

 • Wordt mijn pensioen bij Pensioenfonds MSD nog aangepast (verhoogd) met een indexatie?

  Als onze financiële situatie volgens het beleidskader goed genoeg is, kan het bestuur besluiten om de pensioenen per 1 juli van een jaar te verhogen. Dit wordt ook wel toeslagverlening of indexatie genoemd. Het gaat dus om een voorwaardelijke toeslagverlening: de financiële positie van ons fonds moet hiervoor goed genoeg zijn.

  Als dit het geval is, wordt de verhoging (toeslag) voor jou als oud-deelnemer gekoppeld aan de prijsontwikkeling (van april tot april voorafgaande aan het tijdstip van de indexatie). Als je actief deelnemer bij Pensioenfonds MSD was gebleven, werd de verhoging van je pensioen afgeleid van de algemene loonontwikkeling bij MSD. Om dit eventuele verschil te corrigeren, heb je mogelijk recht op een aanvullende verhoging. Zie ook de volgende vraag: Heb ik recht op een aanvullende verhoging?

 • Heb ik recht op een aanvullende verhoging?

  Wanneer je uit dienst gaat, wordt je pensioen op een andere manier verhoogd. De verhoging voor oud-werknemers kan daardoor in praktijk eventueel lager uitvallen dan de verhoging voor werknemers. Werkgever MSD heeft daarom een pot met geld achtergelaten bij Pensioenfonds MSD die uitsluitend geldt voor de (huidige) werknemers van Organon & Co. Dit noemen we ook wel een toeslagdepot. Als Pensioenfonds MSD besluit om de pensioenen te verhogen, kan het verschil in verhoging worden gecorrigeerd als de verhoging voor de actieve deelnemers hoger is dan de verhoging voor de oud-deelnemers. Deze afspraak is eindig en geldt uiteraard zolang er geld in de pot zit.

 • Heb ik recht op indexatie bij PGB?

  Ja. Medewerkers van Organon & Co. die pensioen gaan opbouwen bij Pensioenfonds PGB krijgen gegarandeerd twee keer een verhoging van de pensioenen van 0,6% over het bij PGB opgebouwde pensioen (eenmaal in 2022 en eenmaal in 2023). Die garantie kent dus een maximale duur van 2 jaar en is onderdeel van de afspraken die tussen sociale partners zijn gemaakt.

 • Wanneer kan ik met pensioen gaan?

  Als oud-deelnemer bij Pensioenfonds MSD, volg je nog steeds de regeling van ons fonds. Dat betekent dat het deel van je pensioen dat je bij Pensioenfonds MSD hebt staan, automatisch ingaat als je 67 jaar wordt. Je kunt er ook voor kiezen om je pensioen eerder in te laten gaan, bijvoorbeeld op je AOW-datum (als deze eerder is dan 67 jaar). Je kunt daarnaast nog andere keuzes maken voor je pensioen. Daarover lees je meer op onze website.

  Via je nieuwe werkgever Organon & Co. bouw je pensioen op bij Pensioenfonds PGB. Voor het pensioen dat je daar opbouwt, geldt een pensioenleeftijd van 68 jaar. Maar je kunt ook bij Pensioenfonds PGB op je 67ste stoppen met werken. Omdat het opbouwpercentage bij PGB hoger is, compenseert dit de verlaging van je pensioen als je het een jaar eerder laat ingaan. Dit betekent dat je er niet op achteruit gaat ten opzichte van de situatie bij Pensioenfonds MSD.

   

 • Hoe blijf ik bereikbaar voor Pensioenfonds MSD?

  Pensioenfonds MSD communiceert digitaal. Ons fonds krijgt alle zakelijke e-mailadressen van werknemers van MSD. Op deze manier hebben we je altijd digitaal kunnen bereiken. Als je uit dienst gaat, is het belangrijk om je persoonlijke e-mailadres aan ons door te geven. Alleen dan kunnen we je digitaal blijven bereiken. Je kunt je e-mailadres wijzigen via Mijn Pensioencijfers. Als je pensioencommunicatie liever per post ontvangt, kun je dit ook aangeven in Mijn Pensioencijfers.

 • Wanneer ontvang ik mijn Uniform Pensioenoverzicht?

  In april heb je het Uniform Pensioenoverzicht per 1-1-2021 ontvangen voor actieve deelnemers (werknemers van MSD). In week 26 ontvang je een brief over het einde van je deelname bij Pensioenfonds MSD met een bijbehorend Uniform Pensioenoverzicht. Je ontvangt dit UPO eenmalig. Bij correcties, ook met terugwerkende kracht, ontvang je geen aangepaste versie. Je ziet de veranderingen in je pensioenaanspraken wel direct terug op www.mijnpensioenoverzicht.nl of in Mijn Pensioencijfers. Of op je eerste UPO als oud-deelnemer, dat je ontvangt in 2022.