Hoeveel krijg ik?

Je inkomen bestaat grofweg uit 3 delen:

1. AOW

Als je in Nederland hebt gewoond en/of gewerkt, heb je AOW opgebouwd. Als je 50 jaar voor je AOW-leeftijd onafgebroken in Nederland hebt gewoon en/of gewerkt, ontvang je een volledig AOW. Ben je een tijd in het buitenland geweest? Dan ontvang je minder AOW. De hoogte van de AOW-uitkering is verschillend voor:

  • alleenstaanden
  • alleenstaanden met kinderen
  • gehuwden of samenwonenden

Meer informatie over je AOW vind je op de SVB website.

2. Ouderdomspensioen

Inhoudingen en naheffing

Wij zijn verplicht om inhoudingen op je bruto pensioen te doen. Het gaat om de zorgverzekering (= bijdrage Zvw) en loonheffing (= belastingpremie volksverzekeringen). Tot je AOW-leeftijd wordt er ook een bedrag voor het AOW afgetrokken.

Als je ook pensioen ontvangt van andere organisaties, kan het zijn dat je aan het einde van het jaar extra loonheffing moet betalen aan de Belastingdienst. Dat komt doordat elke organisatie die pensioen uitkeert aan jou, ervan uitgaat dat je alleen van die organisatie inkomen ontvangt. Vaak betekent dit dat je over al je stukjes inkomen na je pensioen het lage belastingtarief betaalt.
Aan het einde van het jaar telt de Belastingdienst je totale inkomen bij elkaar. Dit totaal kan betekenen dat je in een hogere belastingschaal valt. Wat je te weinig hebt betaald, moet je dan alsnog betalen. Dit is de naheffing. Heb je daar vragen over? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Jaaropgave van ons fonds

In januari is er een nieuwe jaaropgave van je pensioen bij ons fonds beschikbaar in Mijn Pensioencijfers. Deze kun je gebruiken bij je belastingaangifte. Bij deze jaaropgave vind je ook steeds een actuele bruto-netto berekening van je pensioen. Daarbij ontvang je informatie over zaken die voor jou van belang zijn in verband met de hoogte van je (netto) pensioenuitkering.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Verder is er jaarlijks een nieuw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor je beschikbaar in Mijn Pensioencijfers. Hierin staat wat je aan pensioen hebt bij ons. Voor jezelf en voor je eventuele nabestaanden. De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar.

Ook zie je in het pensioenoverzicht:

  • De gegevens van jou en eventueel je partner
  • Informatie over het pensioen dat je hebt opgebouwd
  • Een toelichting op het pensioenoverzicht

Lees ook de veelgestelde vragen over het Uniform Pensioenoverzicht.

Mijn Pensioencijfers is een online omgeving waar je je pensioen kunt checken en zelf wijzigingen kunt doorvoeren. Je logt in met je DigiD. In Mijn Pensioencijfers zie je in één oogopslag wat je aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor jezelf en voor je eventuele nabestaanden.

3. Extra pensioen

Misschien ontvang je een uitkering van een bank of een verzekeraar uit een lijfrente, koopsompolis of andere verzekeringen. Dit geldt wanneer je in het verleden hebt gekozen om op deze manier extra pensioen op te bouwen. De hoogte hiervan hangt af van het type product, de inleg en het rendement. Neem contact op met je bank of verzekeraar over de precieze hoogte van de uitkering.