Soorten pensioen

Alleenstaandenpensioen (overgedragen door SPPF)

Mogelijk heb je alleenstaandenpensioen opgebouwd. Alleenstaandenpensioen is een aanvulling op het ouderdomspensioen dat je ontvangt na je pensioendatum.

Voor wie?
Niet iedereen heeft recht op alleenstaandenpensioen. Alleen als je tot 1 januari 2013 pensioen hebt opgebouwd bij SPPF en voorheen deelnemer was bij het pensioenfonds van Akzo Nobel, heb je mogelijk recht op alleenstaandenpensioen. Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk of er een alleenstaandenpensioen voor jou is geregeld. Je ziet meteen ook hoeveel er voor je is geregeld.

Wanneer?
Je ontvangt alleenstaandenpensioen vanaf de 1e dag van de maand waarin je 67 jaar wordt, wanneer je op deze datum geen partner hebt. Het alleenstaandenpensioen kan ook later ingaan, namelijk op de 1e dag van de maand volgend op de maand waarin je status weer ongehuwd is. Dit kan zijn als je partner komt te overlijden of als je gaat scheiden. Als het alleenstaandenpensioen is ingegaan, ontvang je dit pensioen zolang je leeft, ook als je hierna gaat trouwen of samenwonen.

Andere soorten pensioen

Voor jou

Voor je (ex-) partner

Voor je kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid    
Prepensioen    
Alleenstaandenpensioen