Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat je ontvangt vanaf het moment dat je stopt met werken. Je krijgt straks pensioen:

 1. van de overheid (AOW)
 2. van één of meer pensioenfonds(en) of –verzekeraars, afhankelijk bij hoeveel werkgevers je pensioen hebt opgebouwd gedurende je loopbaan
 3. van een bank of verzekeraar als je zelf bijspaart voor extra pensioen

Wanneer we spreken over (je) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het pensioen dat je via je werkgever bij ons opbouwt. Hieronder schetsen we het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Wanneer je stopt met werken, ontvang je in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen:

 • als ze met pensioen gaan
 • als ze arbeidsongeschikt raken of
 • als hun partner overlijdt

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

 • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. (Algemene Ouderdoms Wet) ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd
 • WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) ontvang je als je arbeidsongeschikt raakt
 • ANW Uitkering die jouw partner mogelijk krijgt van de overheid als je komt te overlijden. (Algemene Nabestaanden Wet) kan je partner krijgen na je overlijden

Voor alle 3 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wil je weten of je in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

2. Pensioenfonds of -verzekeraar

Via je werk bouw je pensioen op bij een pensioenfonds of -verzekeraar. Als je met pensioen gaat, ontvang je een aanvullend pensioen van dit fonds en/of de -verzekeraar. Tijdens je werk bij MSD bouw je pensioen op bij ons fonds; Stichting Pensioenfonds MSD.

3. Bank of verzekeraar

Je kunt zelf zorgen voor een aanvulling op je pensioen. Dit kun je doen door:

 • extra te sparen
 • te beleggen of
 • een aanvullende verzekering af te sluiten bij een bank of een verzekeraar

Wat je kiest, hangt af van je financiële situatie en van je wensen voor later.