Soorten pensioen

Prepensioen (overgedragen door SPPF)

Mogelijk heb je prepensioen opgebouwd. Prepensioen gaat in voordat je ouderdomspensioen ingaat. Je prepensioen stopt als je 65 jaar wordt.

Voor wie?

Niet iedereen kan met prepensioen. Alleen als je deelnemer was bij SPPF én voor 1 januari 2006 deelnemer was bij het pensioenfonds van Akzo Nobel, heb je waarschijnlijk nog een prepensioen. Dit prepensioen is tot 1 januari 2006 opgebouwd. Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk of er een prepensioen voor jou is geregeld. Je ziet meteen ook hoeveel er voor je is geregeld.

Wanneer?

Het prepensioen gaat in op je prepensioendatum (de 1e dag van de maand waarin je 62 jaar wordt) en eindigt op de 1e dag van de maand waarin je 65 jaar wordt. De einddatum hoeft, na de wijziging van de pensioenregeling in 2014, niet meer gelijk te zijn aan de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (in pensioenregeling 2014 gaat het ouderdomspensioen standaard in op 67 jaar).

  • Je kunt er niet voor kiezen om eerder met prepensioen te gaan.
  • Je kunt er wel voor kiezen om later met prepensioen te gaan. Maar uitstel is alleen mogelijk als je nog doorwerkt. Als je besluit om je prepensioen uit te stellen, wordt dit bedrag jaarlijks verhoogd.

Als het prepensioen niet tot uitkering is gekomen (omdat je doorwerkt en voor uitstel hebt gekozen), wordt het (verhoogde) recht op dit pensioen op 65 jaar omgezet in een extra levenslang ouderdomspensioen.

 

Andere soorten pensioen

Voor jou

Voor je (ex-) partner

Voor je kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid    
Prepensioen    
Alleenstaandenpensioen