Pensioen op maat

Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen

Heeft je partner zelf genoeg pensioen? Of heb je geen partner? Dan is het voor jou wellicht interessant om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor jezelf. Als je een partner hebt, moet hij of zij hiermee wel instemmen. Deze keuze kun je alleen aanpassen als je met pensioen gaat. Daarna niet meer.

Gevolgen voor je pensioen

Als je hiervoor kiest, dan ontvang je meer ouderdomspensioen. Je partner krijgt een lager of zelfs geen partnerpensioen als je komt te overlijden.

Wat moet je doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen je hebt opgebouwd bij ons. Geef daarna je keuze aan ons door. Dit doe je met het keuzeformulier dat je automatisch van ons ontvangt 6 maanden voordat je met pensioen gaat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je eenmaal gekozen hebt om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Wat kun je doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van je pensioen.

Wat kun je nog meer kiezen?