Pensioen op maat

Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen

Heeft je partner zelf genoeg pensioen? Of heb je geen partner? Dan is het voor jou wellicht interessant om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor jezelf *). Als je een partner hebt, moet hij of zij hiermee wel instemmen. Deze keuze kun je alleen aanpassen als je met pensioen gaat. Daarna niet meer.

*) Als je deelnemer was bij SPPF én voor 1 januari 2001 deelnemer was bij het pensioenfonds van Akzo Nobel, kan het zo zijn dat je niet je volledige partnerpensioen kunt uitruilen voor ouderdomspensioen.
De pensioenplanner houdt bij het doorrekenen van de keuzemogelijkheden rekening met het niet-uitruilbare pensioen.

 

Gevolgen voor je pensioen

Als je hiervoor kiest, dan ontvang je meer ouderdomspensioen. Je partner krijgt een lager of zelfs geen partnerpensioen als je komt te overlijden.

Wat moet je doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen je hebt opgebouwd bij ons. Geef daarna je keuze aan ons door. Dit doe je met het keuzeformulier dat je automatisch van ons ontvangt 6 maanden voordat je de AOW-leeftijd bereikt, of uiterlijk 6 maanden voor je 67ste.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je eenmaal gekozen hebt om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Wat kun je doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van je pensioen.

Let op: Wij hebben geen zicht op je totale inkomenssituatie en de fiscale gevolgen van de keuzes die je maakt voor je pensioen. Ga dit zelf vooraf na of neem contact op met een (fiscaal) adviseur.

Wat kun je nog meer kiezen?