Hoeveel premie betaal je?

Voor de opbouw van je pensioen betalen jij en je werkgever pensioenpremie. Je betaalt deze premie over de som van de pensioengrondslagenPensioengrondslag is het fulltime salaris min de franchise.  . Je betaalt zelf een deel en je werkgever betaalt een deel.
Als je een ploegentoeslag ontvangt, bouw je ook over deze toeslag pensioen op.

Hoe betaal je?

Jouw bijdrage aan je pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op je bruto maandsalaris. Op je loonstrook zie je precies hoeveel je betaalt. Je werkgever maakt je bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Hoeveel betaal je?

De pensioenpremie is vastgesteld op een bepaald percentage van je bruto loon. In dit overzicht zie je de premie die je betaalt over je vaste jaarsalaris en eventuele ploegentoeslag.

Op je Uniform Pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen je opbouwt voor de premie die je betaalt.

Kostendekkende premie

De premie die wij van jou en je werkgever ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.

Ben je arbeidsongeschikt?

Als je niet meer kunt werken omdat je (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouw je toch pensioen op bij ons fonds. Hiervoor hoef je geen premie te betalen.