Verandert uw situatie?

Bijna met pensioen

Je staat op het punt om met pensioen te gaan. Een belangrijk moment waarop je keuzes moet maken over je pensioen.

Je kunt zelf bepalen wanneer en hoe je met pensioen gaat

Je pensioen gaat standaard in op de 1e dag van de maand waarin je 67 wordt. Je krijgt het ouderdomspensioen zolang je leeft.

Let op, want je dienstverband eindigt op je AOW-leeftijd (om precies te zijn op de eerste van de maand volgend op de maand waarin je de AOW-leeftijd bereikt). Dat is voorlopig nog eerder dan 67 jaar. Je kunt dit checken op de website van de SVB. Om de tussentijd te overbruggen kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om je pensioen van ons fonds eerder in te laten gaan. Als je inlogt in Mijn Pensioencijfers vind je de Pensioenplanner. Met deze handige planner kun je berekenen wat bepaalde keuzes betekenen voor de hoogte van je (bruto) pensioen.

Wil je meer inzicht krijgen in jouw pensioenkeuzes en weten waar je verder rekening mee moet houden? Bijvoorbeeld bij jouw belastingaangifte of toeslagen? Bekijk dan de handige tool Geldplan Bijna pensioen (Nibud).

Je kunt keuzes maken voor de hoogte van je pensioen

Met de Pensioenplanner kun je gemakkelijk uitrekenen welke invloed je keuze heeft op de hoogte van je pensioen.

Wat moet je doen?

Wil je eerder met pensioen gaan? Laat ons dat dan minimaal 3 maanden voor de vervroegde pensioendatum weten. Als je niets doet, dan ontvang je automatisch 6 maanden voor je de AOW-leeftijd bereikt, of uiterlijk 6 maanden voor je 67ste een informatieset. Hierin zit een opgave van je pensioen in een bruto bedrag per maand en een bruto bedrag per jaar.
Dan beslis je of je gebruik wilt maken van de keuzemogelijkheden. Je geeft je keuzes aan ons door met het keuzeformulier in de informatieset.

Klein pensioen?

Is je pensioen lager dan € 594,89 (2023) bruto per jaar? Wij kunnen dan binnen 6 maanden na de ingang van je pensioen voorstellen om je pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. Je kunt zelf bepalen of je hiermee akkoord gaat. Er zijn voor- en nadelen:

Voordeel
Je krijgt de waarde van je pensioen bij ons fonds in één afkoopsom op je bankrekening gestort. Dit kan gunstig zijn als je het geld nu hard nodig hebt of als je verwacht niet lang te leven.

Nadelen
- Je krijgt straks geen maandelijkse uitkeringen van ons fonds.
- Het partnerpensioen voor je eventuele partner vervalt. Je partner ontvangt daardoor geen uitkering mocht je komen te overlijden.
- Het kan zijn dat je door de afkoopsom andere inkomsten misloopt. Ontvang je bijvoorbeeld een uitkering en/of een toeslag van de Belastingdienst, dan kunnen deze verlaagd worden. Wij raden je aan dit na te vragen bij de instantie die aan jou de uitkering of de toeslag betaalt. Wij weten dat niet.