Hoeveel krijg je?

Reken zelf je pensioen uit

Wil je precies weten hoe je ouderdomspensioen wordt berekend? En wil je de som zelf maken? Volg hieronder de uitleg.

Om uit te rekenen hoeveel pensioen je in één jaar opbouwt, heb je de volgende gegevens nodig:

 1. jaarsalaris
 2. franchise Iedere Nederlander heeft recht op een AOW-pensioen van de overheid. Daar wordt nu al rekening mee gehouden. Daarom bouw je over een deel van je inkomen bij ons geen pensioen op. Het deel van je inkomen waarover je geen pensioen opbouwt, heet franchise.
 3. pensioengrondslag Pensioengrondslag is het fulltime salaris min de franchise.  
 4. opbouwpercentage
 5. parttime percentage

Als je parttime werkt dan dien je het jaarsalaris eerst om te rekenen naar een fulltime jaarsalaris.

1. Jaarsalaris

We beginnen bij je jaarsalaris. Dit bestaat uit:

 • 12 maal je bruto maandsalaris
 • eindejaarsuitkering
 • vakantietoeslag
 • ploegendiensttoeslag

Is je jaarsalaris meer dan € 137.800,- (2024)? Je rekent dan met dit maximum bedrag. Over het salaris boven dit grensbedrag bouw je geen pensioen op voor jezelf of je nabestaanden.

Werk je in ploegendiensten? Dan ontvang je hierover ploegendiensttoeslag van MSD. Over deze toeslag bouw je ook pensioen op. Je ploegendiensttoeslag vormt samen met je vaste salaris het pensioengevend salaris.

2. Franchise

Daarna trek je een bedrag af van je (fulltime) jaarsalaris. Dat bedrag heet de franchiseIedere Nederlander heeft recht op een AOW-pensioen van de overheid. Daar wordt nu al rekening mee gehouden. Daarom bouw je over een deel van je inkomen bij ons geen pensioen op. Het deel van je inkomen waarover je geen pensioen opbouwt, heet franchise. en wijzigt elk jaar. Per 1 januari 2024 is de franchise € 17.545,-.

3. Pensioengrondslag

Dit levert de volgende rekensom op:

(Fulltime) jaarsalaris – franchise = pensioengrondslag Pensioengrondslag is het fulltime salaris min de franchise.  

4. Opbouwpercentage

Vervolgens kijken we naar het opbouwpercentageHet percentage dat je elk jaar aan pensioen opbouwt. van je pensioenregeling. Dit is (voor 2024) 1,738%.
Klik hier voor een overzicht van de voor elk jaar geldende opbouwpercentages en overige variabelen.

5. Parttime percentage

Werk je in deeltijd? Dan moet je daar ook rekening mee houden. Werk je bijvoorbeeld 3 volledige werkdagen per week, dan is je parttime percentage 60%.

Pensioenberekening

Voor het vaststellen van het bedrag dat je in dit jaar aan pensioen opbouwt, gebruik je de volgende formule:

Pensioengrondslag X opbouw % (X parttime %)

Je kunt nu bij benadering berekenen wat je totale ouderdomspensioen is, door dit bedrag te vermenigvuldigen met het aantal jaren dat je nog moet werken. Dit bedrag tel je op bij het bedrag dat je tot nu toe aan pensioen hebt opgebouwd. Dat bedrag vind je terug op je Uniform Pensioenoverzicht. Je kunt je persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Let op: als je salaris verandert, verandert je pensioenopbouw mee.

Is dit alles?

Het bedrag dat uit deze berekening komt, is niet het volledige pensioen dat je straks ontvangt. Het is alleen het ouderdomspensioen dat je van ons krijgt. Dat wordt na je pensioen aangevuld met:

 • AOW van de overheid
 • aanvullend pensioen van andere pensioenfondsen of -verzekeraars
 • extra pensioen dat je zelf hebt bijgespaard

Vragen?

Neem dan contact op met ons.