Verandert je situatie?

Verlof

Ga je met (onbetaald) verlof? Dan kan dit in sommige gevallen gevolgen hebben voor je pensioen. Voor de opbouw van je pensioen is het belangrijk wat voor soort verlof je neemt:

1. Vakantiedagen opnemen

Je hebt recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Als je dit verlof opneemt, heeft dit geen invloed op je pensioen.

2. Zwangerschapsverlof

Je stopt tijdelijk met werken, omdat je een kind krijgt. Je ontvangt tijdens je zwangerschapsverlof elke maand je salaris, zoals je dat gewend bent. Je hoeft niets te doen voor je pensioen. Je pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens je zwangerschapsverlof.

3. (On)betaald ouderschapsverlof

Sinds augustus 2022 geldt de Wet betaald ouderschapsverlof en kunnen werknemers in het eerste levensjaar van het kind voor 9 van de in totaal 26 weken ouderschapsverlof een uitkering ontvangen van UWV ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon.

Je hebt recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van jouw kind. De overige 17 weken ouderschapsverlof worden niet betaald. De regeling geldt ook voor adoptie- en pleegkinderen.

Het ouderschapsverlof heeft geen invloed op het pensioen. De pensioenopbouw blijft ongewijzigd. Dit geldt eveneens voor de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de overlijdensrisicoverzekering en premievrijstellingsrisico bij arbeidsongeschiktheid

Meer over het betaald en onbetaald ouderschapsverlof op de website van het UWV.

4. Onbetaald verlof

Je neemt onbetaald verlof op. Je krijgt meer vrije tijd, maar je blijft in dienst bij je werkgever. Je kunt bij ons pensioen blijven opbouwen tijdens je verlof. Hiervoor moet je wel pensioenpremie betalen. Zowel de premie van de werknemer als de pensioenpremie die de werkgever normaal gesproken betaalt.

Mocht je tijdens de eerste 18 maanden van je verlof overlijden, dan is er voor je partner een partnerpensioen en voor je kinderen een wezenpensioen. Neem je langer dan 18 maanden verlof op? Dan bouw je niet langer partnerpensioen of wezenpensioen op. Het partnerpensioen en wezenpensioen dat je tot dan toe hebt opgebouwd, blijft staan. Dat wordt aan je nabestaanden uitgekeerd, mocht je komen te overlijden.

Wat moet je doen?

Maak afspraken met je werkgever over wanneer en hoe lang je verlof opneemt. Je werkgever geeft dit door aan ons.