Onze organisatie

Verantwoording

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan beoordeelt of het bestuur:

  • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 2 vertegenwoordigers van MSD als werkgever, 2 vertegenwoordigers van de deelnemers en 2 vertegenwoordigers van de gepensioneerden.

Naam

Namens de

Cees Mens (voorzitter) Werkgevers
Hans Verhagen (plaatsvervangend voorzitter) Werkgevers
Marieke Poulie Deelnemers
Marieke van Denderen Deelnemers
Hans Oud Gepensioneerden
Jan van Nispen Gepensioneerden

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: