Het pensioenfonds

Financiële positie

Dekkingsgraad

De financiële positie van ons pensioenfonds is te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat een pensioenfonds bezit en het kapitaal dat een pensioenfonds nodig heeft. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft een pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Welke dekkingsgraad?

De dekkingsgraad kan op diverse manieren worden berekend, afhankelijk van de rente die wordt gebruikt.

  • De dekkingsgraad op marktwaarde (DG-MW) is de dekkingsgraad die wordt berekend op basis van de actuele, echte  marktrente. Het gebruik van de actuele rente geeft het beste beeld van de werkelijke financiële positie van het fonds. Daarom gebruiken wij deze dekkingsgraad bij het financiële beleid (beleidskader ).
  • Daarnaast moet het pensioenfonds van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) een dekkingsgraad berekenen met een kunstmatige rente (de zogenaamde Ultimate Forward Rate UFR). Deze dekkingsgraad (DNB-dekkingsgraad, DG-DNB) wordt officieel gerapporteerd aan DNB.

Vanaf 1 januari 2015 wordt daarnaast de beleidsdekkingsgraad De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. aan DNB gerapporteerd. Dit is de gemiddelde (DNB) dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.

Vereiste dekkingsgraad

De wet eist een minimale dekkingsgraad van 105% (minimum vereiste dekkingsgraad). Daarnaast moet een fonds reserves hebben. De hoogte van deze reserves is afhankelijk van het beleggingsbeleid (de mate van risico dat wordt gelopen bij het beleggen). Deze reserves zijn meegenomen in de berekening van de vereiste dekkingsgraad.

Dekkingsgraad elke dag anders

De dekkingsgraad verschilt van dag tot dag. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkeling dekkingsgraad

Hieronder zie je in een grafiek hoe de verschillende dekkingsgraden zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.

Toetsing door DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) kijkt of ons pensioenfonds een tekort heeft. Dat doet ze (vanaf 2015) onder meer door de beleidsdekkingsgraad te toetsen aan de vereiste dekkingsgraad op basis van de strategische beleggingsmix. Komt de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad, dan is er een tekort aan reserves. In deze situatie moet het fonds een herstelplan opstellen.