Het pensioenfonds

Financiële positie

Dekkingsgraad

De financiële positie van ons pensioenfonds is te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat een pensioenfonds bezit en het kapitaal dat een pensioenfonds nodig heeft. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg geld heeft om alle pensioenen uit te betalen, maar op lange termijn geen geld overhoudt voor bijvoorbeeld de administratiekosten of kosten voor vermogensbeheer of het verhogen van de pensioenen.

Ontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande grafiek zie je hoe de (voorlopige) dekkingsgraden zich de afgelopen kwartalen hebben ontwikkeld. Onder deze grafiek krijg je meer uitleg over deze dekkingsgraden en wat zij betekenen.

Welke dekkingsgraad?

De dekkingsgraad kan op diverse manieren worden berekend, afhankelijk van de rente die wordt gebruikt. In de grafiek zijn 5 dekkingsgraden opgenomen:

  • De dekkingsgraad op marktwaarde (DG-MW) is de dekkingsgraad waarbij het benodigde kapitaal (de verplichtingen) wordt berekend op basis van de actuele, echte marktrente. Het gebruik van de actuele rente geeft het beste beeld van de werkelijke financiële positie van het fonds. Daarom gebruiken wij deze dekkingsgraad bij het financiële beleid (beleidskader).
  • Daarnaast moet het pensioenfonds van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) een dekkingsgraad berekenen met een kunstmatige rente (de zogenaamde Ultimate Forward Rate UFR). Deze dekkingsgraad (DNB-dekkingsgraad, DG-DNB) wordt officieel gerapporteerd aan DNB.
  • De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde (DNB-)dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Vanaf 1 januari 2015 wordt de beleidsdekkingsgraad aan DNB gerapporteerd.
  • De wet eist een minimale dekkingsgraad van 104,2%. Dit is de minimum vereiste dekkingsgraad.
  • De vereiste dekkingsgraad: naast de minimum vereiste dekkingsgraad moet een fonds reserves hebben. De hoogte van deze reserves is afhankelijk van het beleggingsbeleid (de mate van risico dat wordt gelopen bij het beleggen). Deze reserves zijn meegenomen in de berekening van de vereiste dekkingsgraad.

Dekkingsgraad elke dag anders

De dekkingsgraad verschilt van dag tot dag. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen. Elk kwartaal publiceert ons fonds de dekkingsgraad op deze website.

Toetsing door DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) kijkt of ons pensioenfonds een tekort heeft. Dat doet ze (vanaf 2015) onder meer door de beleidsdekkingsgraad te toetsen aan de vereiste dekkingsgraad op basis van de strategische beleggingsmix. Komt de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad, dan is er een tekort aan reserves. In deze situatie moet het fonds een herstelplan opstellen.