Onze organisatie

Controle

De formele controle op ons pensioenfonds wordt uitgevoerd door de accountant en door de certificerend actuaris. Zij doen beiden verslag van hun controle door middel van een verklaring die wordt opgenomen in het jaarverslag.

1. Accountant

De accountant controleert of de jaarrekening van ons fonds klopt. Als de accountant de cijfers heeft goedgekeurd, geeft deze een accountantsverklaring af.
De accountant van ons fonds is een medewerker van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

2. Certificerend actuaris

De certificerend actuaris controleert de zogenoemde voorziening pensioenverplichtingen. De certificerend actuaris bekijkt dus of ons pensioenfonds voldoende geld heeft om (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) alle pensioenen te kunnen betalen.
De certificerend actuaris van ons fonds is een medewerker van Towers Watson Netherlands B.V.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: