Het pensioenfonds

Kosten pensioenfonds

Om je pensioen te beheren, maakt ons pensioenfonds kosten. Deze kosten bestaan uit de kosten van de pensioenadministratie, vermogensbeheer en transactiekosten. 

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan kosten voor:

  • Een goede administratie van je gegevens
  • Communicatie naar alle deelnemers
  • Beheer van de beleggingen

Deze kosten worden verdeeld over alle deelnemers. Door de kosten te delen, kunnen we ze per deelnemer zo laag mogelijk houden.

Verplichte publicatie kosten

Pensioenfondsen hebben de verplichting om de kosten te publiceren die ze maken. De Pensioenfederatie geeft hiervoor een aantal aanbevelingen. Ons fonds heeft deze aanbevelingen overgenomen. Deze luiden:

  • Rapporteer de kosten van pensioenbeheer in € per deelnemer. Bij ons fonds is dat € 399,- per actieve en pensioengerechtigde deelnemer in 2022. Dat is hoger dan vorig jaar. Toen was het nog € 373,- per actieve deelnemer en gepensioneerde. De stijging komt doordat de totale kosten in 2022 met 8,5% gestegen zijn. 
  • Rapporteer apart de transactiekosten in een % van het gemiddeld belegd vermogen. Bij ons fonds is dat 0,11% in 2022.
  • Rapporteer de kosten van het vermogensbeheer in een % van het gemiddeld belegd vermogen. Bij ons fonds is dat 0,21% in 2022. De totale kosten vermogensbeheer inclusief transactiekosten bedragen dan 0,32% van het gemiddeld belegd vermogen in 2022.

Ons pensioenfonds probeert de kosten voor uw pensioen zo laag mogelijk te houden door zo efficiënt mogelijk te werken.

Meer weten?

Meer informatie over de keuzes die het bestuur maakt en hoeveel kosten er zijn, kun je lezen in het jaarverslag op de pagina Documenten.