Het pensioenfonds

Beleggingen

Jouw pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. Ons fonds belegt in aandelen, obligaties en onroerend goed.

Het belegd vermogen kan schommelen, afhankelijk van financieel-economische ontwikkelingen. Eind 2022 was het belegd vermogen van Pensioenfonds MSD € 2,8 miljard.

De beleggingsgegevens zijn afkomstig uit het jaarverslag. De recente jaarverslagen vind je op de documentenpagina.

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Het is belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreidt ons fonds de risico’s door te beleggen in verschillende producten, regio’s en categorieën, zoals:

  • aandelen en
  • vastrentende waarden

Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties (= leningen). Kenmerk van vastrentende waarden is dat men een vaste rente ontvangt voor deze beleggingen.

De beleggingen zijn op de volgende manier verdeeld: