Onze organisatie

Extern toezicht

Het toezicht op de pensioenfondsen ligt verankerd in de pensioenwetgeving en in de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Er zijn zowel interne als externe toezichthouders. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zijn de externe toezichthouders.

1. De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB houdt toezicht op de financiële markten. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op deze markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert onder meer op:

  • de geschiktheid en deskundigheid van onze bestuursleden
  • het vereist vermogen
  • hoe het fonds wordt bestuurd
  • de pensioenreglementen

2. Autoriteit Financiële Markten

Mensen moeten kunnen vertrouwen op de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken over hun pensioen. Daarom houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert, op basis van de Pensioenwet, de kwaliteit van de informatie aan alle belanghebbenden. Volgens de wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk, juist en op tijd zijn.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: