Onze organisatie

Sleutelfuncties

In de wet staat dat pensioenfondsen zogenoemde sleutelfuncties moeten hebben. Voor deze functies benoemt het fonds sleutelfunctiehouders. Zij controleren de uitvoering in onze organisatie en rapporteren aan het bestuur en de raad van toezicht.

Er zijn sleutelfuncties op drie verschillende gebieden:

  • Actuarieel
  • Risicobeheer
  • Interne audit

Onze sleutelfunctiehouders zijn:

Jeroen Schilder (Towers Watson Netherlands B.V.) Houder Actuariële functie
Inge Hüttner (bestuurslid) Houder Risicobeheerfunctie
Oscar Sanchez (bestuurslid) Houder Interne auditfunctie

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: