Het pensioenfonds

Financiële verplichtingen

Ons fonds wil voor jou een zo goed mogelijk pensioen regelen. Het bedrag dat het fonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst alle opgebouwde pensioenen te kunnen betalen, noemen we de ‘pensioenverplichtingen’. Een fonds moet genoeg geld hebben om op lange termijn deze verplichtingen te kunnen nakomen. Daarom:

  • belegt ons fonds het geld zorgvuldig en
  • is er een goede administratie ingericht van jouw pensioen

Ons fonds heeft eind 2022 minder geld nodig om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen dan eind 2021. Dat komt door de stijging van de rente.