Het pensioenfonds

Financiële verplichtingen

Ons fonds wil voor jou een zo goed mogelijk pensioen regelen. Het bedrag dat het fonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst alle opgebouwde pensioenen te kunnen betalen, noemen we de ‘pensioenverplichtingen’. Een fonds moet genoeg geld hebben om op lange termijn deze verplichtingen te kunnen nakomen. Daarom:

  • belegt ons fonds het geld zorgvuldig en
  • is er een goede administratie ingericht van jouw pensioen

Ons pensioenfonds heeft steeds meer geld nodig om aan alle verplichtingen te voldoen. Was in 2015 nog een bedrag van ruim €1,6 miljard voldoende, in 2019 had het fonds ruim €2,3 miljard nodig. Dat komt vooral doordat:

  • mensen gemiddeld steeds langer leven. Ons pensioenfonds moet het ouderdomspensioen daarom langer uitkeren.
  • de rente is op een laag niveau. Als de rente laag is moet ons pensioenfonds meer geld opzij zetten om in de toekomst hetzelfde bedrag over te houden voor het betalen van de pensioenen.
  • het aantal deelnemers is toegenomen.