Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid op basis van een beleidskader. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de normen en aanbevelingen voor goed pensioenfondsbestuur zoals vastgelegd in de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze gaan o.a. over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

De bestuursleden werken voor MSD of hebben daar gewerkt. Het bestuur bestaat uit tenminste acht personen waarbij de helft zitting heeft namens de werkgever en de andere helft namens de werknemers en pensioengerechtigden. 

De zittingsduur van alle bestuursleden is 4 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming(en). In de statuten is geen maximering opgenomen voor wat betreft het aantal herbenoemingen. Op dit moment zijn er twee bestuurders die langer zitting hebben dan de aanbevolen maximum periode van 12 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun geschiktheid (kennis, competenties en integriteit).

Naam bestuurslid

Namens de

Louis Eilers (voorzitter) Werkgevers
Ad Koning (vice-voorzitter) Werkgevers
Frank Mattijssen Werkgevers
Martijn van Hal Werkgevers
Vacature Werkgevers
Paul Koopman Deelnemers
Inge Hüttner Deelnemers
Ingrid Pennings Deelnemers
Oscar Sanchez Deelnemers
Ineke Schreuder (aspirant-lid) Gepensioneerden

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: