Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid op basis van een beleidskader. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

De bestuursleden werken voor MSD of hebben daar gewerkt. 5 leden zijn door MSD voorgedragen, 4 zijn voorgedragen door de vaste landelijke commissie (nationale ondernemingsraad) en 1 iemand is gekozen door en uit de gepensioneerden van het fonds.

De bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun geschiktheid (kennis, competenties en integriteit).

Naam bestuurslid

Namens de

Louis Eilers (voorzitter) Werkgevers
Ad Koning (vice-voorzitter) Werkgevers
Frank Mattijssen Werkgevers
Martijn van Hal Werkgevers
Vacature Werkgevers
Paul Koopman Deelnemers
Inge Hüttner Deelnemers
Ingrid Pennings Deelnemers
Oscar Sanchez Deelnemers
Jan Admiraal Gepensioneerden

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: