Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid op basis van een beleidskader. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

De bestuursleden werken voor MSD of hebben daar gewerkt. 5 leden zijn door MSD voorgedragen, 4 zijn voorgedragen door de vaste landelijke commissie (nationale ondernemingsraad) en 1 iemand is gekozen door en uit de gepensioneerden van het fonds.

De bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun geschiktheid (kennis, competenties en integriteit).

Naam bestuurslid

Namens de

Louis Eilers (voorzitter) Werkgevers
Ad Koning (vice-voorzitter) Werkgevers
Frank Mattijssen Werkgevers
Derk Jan Cup Werkgevers
Martijn van Hal (aspirant-lid) Werkgevers
Paul Koopman Deelnemers
Inge Hüttner Deelnemers
Ingrid Pennings Deelnemers
Oscar Sanchez Deelnemers
Jan Admiraal Gepensioneerden

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: