Onze organisatie

Uitvoering

Belangrijke uitvoerende werkzaamheden van ons pensioenfonds zijn het beleggen van het vermogen, het voeren van een pensioenadministratie en het communiceren met de deelnemers. Het bestuur heeft de uitvoerende taken grotendeels uitbesteed aan externe partijen. De overweging hierbij is dat deze externe partijen specialisten zijn en continu kunnen zorgen voor een professionele uitvoering en risicobeheersing. Het bestuur stelt vast aan welke eisen de uitvoering moet voldoen en monitoort o.a. met rapportages en audits of de externe partijen hun werkzaamheden conform afspraken (SLA’s) uitvoeren.

1. Vermogensbeheerders

Werknemers en werkgever betalen pensioenpremie. Dat geld wordt belegd. Het fonds heeft de uitvoering van de beleggingen uitbesteed aan externe vermogensbeheerders.

De vermogensbeheerders van ons fonds zijn:

  • Robeco Institutional Asset Management B.V.
  • Merck CCF Fund
  • Merck GFI Fund

2. Beleggingsadministratie

De beleggingsadministratie is uitbesteed aan Institutional Trust Services.

3. Pensioenadministratie

De pensioenadministratie en financiële administratie van ons pensioenfonds is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. AZL zorgt onder meer voor:

  • het uitbetalen van de pensioenen
  • de communicatie, zoals deze website en jouw Uniform Pensioenoverzicht
  • het samenstellen van de jaarrekening

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: