Verandert je situatie?

Ziek en arbeidsongeschikt

Als je lang ziek bent, kan dit eindigen in arbeidsongeschiktheid. Dat kan, naast lichamelijke of psychische klachten, ook gevolgen hebben voor je inkomen en je pensioen.

1. Je bent ziek

De eerste 2 jaar dat je ziek bent, ontvang je inkomen van je werkgever. Hierover bouw je pensioen op.

2. Je bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, kun je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard. Je wordt dan ontslagen en ontvangt van de overheid een IVA-uitkering. Deze uitkering is een onderdeel van de WIA.

Inkomen voor nu

Wij hebben verschillende soorten arbeidsongeschiktheidspensioen, afhankelijk van je pensioengevend salaris. Bekijk hier de verschillende soorten arbeidsongeschiktheidspensioen. Je ontvangt dan tot je pensioen ingaat:

  • de IVA-uitkering van de overheid, en
  • het arbeidsongeschiktheidspensioen van ons

Pensioen voor later

Je blijft bij ons pensioen opbouwen over je inkomen dat je had toen je arbeidsongeschikt werd. Je hoeft voor dit pensioen geen premie te betalen. Als je de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvang je ouderdomspensioen van ons. Mocht je overlijden, dan is er partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen voor je kinderen.

Wat moet je doen?

Wijzigt je situatie? Geef het aan ons door.

Hoeveel krijg je?

Het bedrag dat je aan arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is je persoonlijke pensioenoverzicht. Je ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk je pensioenoverzicht online.

3. Je bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, kun je gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. Er kunnen zich dan 2 situaties voordoen:

  1. Je bent minder dan 35% arbeidsongeschikt
  2. Je bent arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of je bent volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt

1. Minder dan 35% arbeidsongeschikt

UWV heeft bepaald dat je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Dan is het de bedoeling dat je werkgever je passend werk aanbiedt. Je blijft over je inkomen pensioen opbouwen bij ons.

Vanaf de eerste van de maand waarin je de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvang je ouderdomspensioen van ons. Mocht je overlijden, dan is er partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen voor je kinderen.

2. Arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Stelt UWV vast dat je arbeidsongeschikt bent voor 35% tot 80%? Of ben je volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Dan geldt voor jou de WGA. De WGA-uitkering is een onderdeel van de WIA.

Afhankelijk van je pensioengevend jaarsalaris heb je recht op een bepaald soort arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Bekijk hier de verschillende soorten arbeidsongeschiktheidspensioen. Je ontvangt dan tot je pensioen ingaat:

  • de WGA-uitkering van de overheid
  • het arbeidsongeschiktheidspensioen van ons
  • salaris over de uren dat je nog werkt

Je totale inkomen daalt.

Pensioen voor later

Je blijft pensioen bij ons opbouwen. Alleen over het deel dat je nog werkt betaal je pensioenpremie. De mate van pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit percentage wordt vastgesteld door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

De premievrije pensioenopbouw gaat door zolang je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent en recht hebt op een WIA-uitkering. De opbouw stopt in elk geval op de datum waarop je AOW in gaat of de pensioenrichtdatum (de 1e dag van de maand waarin je 67 jaar wordt).

Vanaf de eerste van de maand waarin je de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvang je ouderdomspensioen van ons. Mocht je overlijden, dan is er partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen voor je kinderen. Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor jou is geregeld.

Wat moet je doen?

Wijzigt je situatie? Word je bijvoorbeeld meer of minder arbeidsongeschikt? Geef het aan ons door.

Hoeveel krijg je?

Het bedrag dat je aan arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is je persoonlijke pensioenoverzicht. Je ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk je pensioenoverzicht online.