Soorten pensioen

Soorten arbeidsongeschiktheidspensioen

Stichting Pensioenfonds MSD kent verschillende soorten arbeidsongeschiktheidspensioen. Sommige soorten kunnen alleen nog ingaan voor een specifieke groep deelnemers. Andere soorten kunnen pas in de toekomst ingaan.

Welke soorten?

 • WGA-hiaatpensioen (voor alle deelnemers waarbij de eerste ziektedag op of na 1-1-2013 ligt. Deze uitkering kan ingaan vanaf 1-1-2015).
 • Excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen (voor alle deelnemers met een jaarsalaris boven de € 71.628,84 in 2024).
 • Aanvullend excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen (vrijwillige verzekering voor deelnemers met een jaarsalaris boven de € 71.628,84 in 2024).

WGA-hiaatpensioen

Voor wie?
Je hebt recht op een WGA-hiaatpensioen wanneer je:

 • vanaf 1-1-2015 een WIA-uitkering (WGA-uitkering) ontvangt
 • en gedeeltelijk (of volledig maar niet duurzaam) arbeidsongeschiktheid bent
 • en de arbeidsongeschiktheid op of na 1-1-2013 is ontstaan tijdens je dienstverband bij MSD

Hoeveel?
Het WGA-hiaatpensioen vult je wettelijke WIA-uitkering (WGA) en je eventuele salaris aan tot tenminste 70% van je laatst vastgestelde pensioengevend jaarsalaris óf tot 70% van de WIA-uitkeringsgrens wanneer je pensioengevend jaarsalaris hoger is dan deze grens. Voor 2024 is de WIA-uitkeringsgrens € 71.628,84.

Wanneer?
Het WGA-hiaatpensioen gaat in wanneer je tenminste 104 weken arbeidsongeschikt bent, recht hebt op een WGA-uitkering en aan de overige voorwaarden voldoet. De ingangsdatum van het WGA-hiaatpensioen is afhankelijk van een aantal externe factoren zoals je arbeidsverleden. Het WGA-hiaatpensioen eindigt op de dag dat je geen recht meer hebt op een WGA-uitkering. Het WGA-hiaatpensioen eindigt in elk geval op de pensioendatum (1e dag van de maand waarin je 67 jaar wordt) of de eerdere dag waarop je AOW-uitkering ingaat.

Excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen

Voor wie?
Je hebt recht op excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen wanneer je:

 • een WIA-uitkering ontvangt
 • de arbeidsongeschiktheid is ontstaan tijdens je dienstverband bij MSD
 • en je pensioengevend jaarsalaris hoger is dan € 71.628,84 (2024)

Hoeveel?
Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) ontvang je een excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen van 70% van een afgeleide van je pensioengevend jaarsalaris. Deze afgeleide bereken je door € 71.628,84 van je laatst vastgestelde pensioengevend salaris af te trekken.

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (minimaal 35%) ontvang je een lager excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen. Het percentage van 70% wordt dan verlaagd afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid naar 50,75% bij een AO-klasse van 65-80%, verlaagd naar 42% bij een AO-klasse van 55-65%, verlaagd naar 35% bij een AO-klasse van 45-55% en verlaagd naar 28% bij een AO-klasse van 35-45%. De AO-klasse wordt vastgesteld door het UWV.

Wanneer?
Het excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in wanneer je tenminste 104 weken arbeidsongeschikt bent, recht hebt op een WIA-uitkering en aan de overige voorwaarden voldoet. Het excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt op de dag dat je geen recht meer hebt op een WIA-uitkering. Het excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt in elk geval op de pensioendatum (1e dag van de maand waarin je 67 jaar wordt) of de eerdere dag waarop je AOW-uitkering ingaat.

Ontvang je al een excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen dat is ingegaan vóór 1 januari 2014? Dan eindigt dit pensioen in elk geval op de 1e dag van de maand waarin je 65 jaar wordt.

Aanvullend excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen

Voor wie?
Je hebt recht op een aanvullend excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen wanneer je:

 • deelneemt aan deze vrijwillige verzekering
 • een WIA-uitkering ontvangt
 • de arbeidsongeschiktheid is ontstaan tijdens je dienstverband bij MSD
 • en je pensioengevend jaarsalaris hoger is dan € 71.628,84 (2024)

Hoeveel?
Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) ontvang je een aanvullend excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen van 10% van een afgeleide van je pensioengevend jaarsalaris. Deze afgeleide bereken je door € 71.628,84 van je laatst vastgestelde pensioengevend salaris af te trekken.

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (minimaal 35%) ontvang je een lager aanvullend excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen. Het percentage van 10% wordt dan verlaagd afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid naar 7,25% bij een AO-klasse van 65-80%, verlaagd naar 6% bij een AO-klasse van 55-65%, verlaagd naar 5% bij een AO-klasse van 45-55% en verlaagd naar 4% bij een AO-klasse van 35-45%. De AO-klasse wordt vastgesteld door het UWV.

Wanneer?
Het aanvullend excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in wanneer je tenminste 104 weken arbeidsongeschikt bent, recht hebt op een WIA-uitkering en aan de overige voorwaarden voldoet. Het aanvullend excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt op de dag dat je geen recht meer hebt op een WIA-uitkering. Het aanvullend excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt in elk geval op de pensioendatum (1e dag van de maand waarin je 67 jaar wordt) of de eerdere dag waarop je AOW-uitkering ingaat.

Ontvang je al een aanvullend excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen dat is ingegaan vóór 1 januari 2014? Dan eindigt dit pensioen in elk geval op de 1e dag van de maand waarin je 65 jaar wordt.