Soorten pensioen

Prepensioen (overgedragen door SPPF)

Prepensioen is een vorm van vervroegd ouderdomspensioen. Je kunt prepensioen ontvangen tussen 62 en 65 jaar.

Voor wie?

Dit pensioen ontvangt niet iedereen. Alleen als je voorheen deelnemer was bij SPPF én voor 1 januari 2006 deelnemer was bij het pensioenfonds van Akzo Nobel, ontvang je mogelijk prepensioen. Dit prepensioen is tot 1 januari 2006 opgebouwd en door Stichting Pensioenfonds MSD overgenomen van SPPF.

Wanneer?

Prepensioen gaat in op de 1e dag van de maand waarin je 62 jaar wordt en stopt op de 1e dag van de maand dat je 65 jaar wordt. De einddatum hoeft na de wijziging van de pensioenregeling in 2014, niet meer gelijk te zijn aan de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (in pensioenregeling 2014 gaat het ouderdomspensioen standaard in op 67 jaar).

Latere ingang van prepensioen is alleen mogelijk wanneer je nog doorwerkt. Bij uitstel wordt het prepensioen jaarlijks verhoogd. Als het prepensioen niet tot uitkering is gekomen (omdat je doorwerkt en voor uitstel hebt gekozen), wordt het (verhoogde) recht op dit pensioen op 65 jaar omgezet in een extra levenslang ouderdomspensioen.

Bedrag ineens opnemen

Voor mensen die met (pre)pensioen gaan is er een nieuwe keuze in aantocht: een bedrag ineens opnemen. Deze keuze geldt waarschijnlijk vanaf 1 juli 2023. Wil je binnenkort met pensioen? Dan kun je hier dus nog geen gebruik van maken. ‘Bedrag ineens’ betekent dat je, als je met (pre)pensioen gaat, een deel van jouw (pre)pensioen gelijk kunt opnemen en uitgeven. Het gaat om maximaal 10% van jouw hele pensioenpot (bestemd voor ouderdomspensioen en eventueel, indien op jou van toepassing, prepensioen). Extra geld is natuurlijk altijd goed nieuws. Maar: er zitten ook nadelen aan.

Andere soorten pensioen

Voor jou

Voor je (ex-) partner

Voor je kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Alleenstaandenpensioen    
Prepensioen