Hoeveel krijg ik?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom elk jaar je pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat je pensioen zijn waarde houdt. De verhoging wordt uitgedrukt in een percentage.

Wanneer krijg je een verhoging?

Ons fonds heeft als ambitie om jaarlijks per 1 juli je pensioen te verhogen met de afgeleide consumentenprijsindex (ontwikkeling van april tot april). Je hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat gaat alleen als we er financieel goed genoeg voor staan. Wij reserveren geen geld voor de verhoging.

Het wel of niet verhogen van de pensioenen hangt af van de marktwaarde-dekkingsgraad. Alleen als deze dekkingsgraad hoger is dan 125% kunnen de pensioenen verhoogd worden. Maar ook dan is de verhoging van het pensioen niet gegarandeerd. Meer informatie over de dekkingsgraad en het beleidskader van ons fonds kun je vinden bij dekkingsgraad en beleidskader.

De toeslagverlening in de afgelopen jaren

Het overzicht voor de laatste vijf jaar ziet er als volgt uit:

Per: Verhoging: Ambitie: De prijzen stegen toen met**:
1 juli 2022 10,9% 10,9% 10,0%
1 juli 2021 1,5% 1,5% 2,67%
1 juli 2020 0% 1,3% 1,27%
1 juli 2019 0% 1,8% 2,63%
1 juli 2018 0,8% 0,8% 1,70%

* Stijging van de prijzen – afgeleide CPI april-april
** Dit is de prijsstijging in het kalenderjaar dus van 1-1 t/m 31-12