Mijn situatie verandert

Overlijden

Als je overlijdt, dan hebben wij een inkomen geregeld voor je partner en kind(eren).

Moet er iets doorgegeven worden?

Als je in Nederland woont, is dat niet nodig. De gemeente geeft dat aan ons door. Woon je in het buitenland wanneer je overlijdt, dan moeten je nabestaanden je overlijden bij ons melden. Zij doen dat door een brief te sturen.

Wat is er geregeld voor je nabestaanden?

Je partner heeft recht op partnerpensioen van ons. Je kinderen hebben recht op wezenpensioen.

Je partner en kinderen kunnen verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (ANW) van de overheid. De voorwaarden vind je bij de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen je nabestaanden?

Het bedrag aan partner- en wezenpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is je persoonlijke pensioenoverzicht. Je ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk je pensioenoverzicht online.

Heb je ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van je pensioen tijdens je hele loopbaan.