Nieuws

Pensioenkeuze ‘bedrag ineens’ uitgesteld

Voor mensen die met (pre)pensioen gaan is er een nieuwe keuze in aantocht: een bedrag ineens opnemen. Deze keuze geldt waarschijnlijk vanaf 1 juli 2023. Wil je binnenkort met pensioen? Dan kun je hier dus nog geen gebruik van maken.

‘Bedrag ineens’ betekent dat je, als je met (pre)pensioen gaat, een deel van jouw (pre)pensioen gelijk kunt opnemen en uitgeven. Het gaat om maximaal 10% van jouw hele pensioenpot (bestemd voor ouderdomspensioen en eventueel, indien op jou van toepassing, prepensioen). Extra geld is natuurlijk altijd goed nieuws. Maar: er zitten ook nadelen aan.

Let ook op de nadelen

Dit zijn de gevolgen waar je rekening mee moet houden:

 • het ouderdomspensioen dat je de rest van jouw leven elke maand van ons fonds krijgt wordt lager
 • het prepensioen dat je eventueel (indien op jou van toepassing) tussen 62-65 jaar elke maand van ons fonds krijgt wordt lager
 • het bedrag dat je opneemt telt mee voor de belasting en wordt opgeteld bij jouw inkomen
  • je gaat hierdoor - in het kalenderjaar waarin je het bedrag ineens krijgt - meer belasting betalen
  • toeslagen die je in dat jaar krijgt (zoals huur- of zorgtoeslag) kunnen lager worden; misschien moet je zelfs iets terugbetalen
  • ook een uitkering kan lager worden
  • de zorgpremie die wordt ingehouden op jouw pensioen wordt hoger
 • als je een bedrag ineens opneemt, kun je er niet meer voor kiezen om eerst tijdelijk een hoger (of lager) pensioen te ontvangen (‘hoog-laag’/’laag-hoog’).

Weeg voor- en nadelen goed af

Een deel van jouw pensioen opnemen heeft dus voor- en nadelen. Kijk daar goed naar vóórdat je een keuze maakt.

Vragen?

We begrijpen het als je hierover vragen hebt. Met vragen over jouw pensioen kun je altijd contact met ons opnemen. Wij helpen je graag.