Wat is pensioen?

De bouwstenen van je pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat je ontvangt vanaf het moment dat je bent gestopt met werken. Je ontvangt pensioen:

  1. van de overheid (AOW)
  2. van één of meer pensioenfonds(en) of –verzekeraars, afhankelijk bij hoeveel werkgevers je pensioen hebt opgebouwd gedurende je loopbaan
  3. van een bank of verzekeraar als je zelf hebt gespaard voor extra pensioen

Wanneer gesproken wordt over (je) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk soort pensioen het gaat. Deze website gaat over het pensioen dat je via je werkgever bij ons hebt opgebouwd. Hieronder schetsen we het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Vanaf het moment dat je bent gestopt met werken, ontvang je in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen:

  • als ze met pensioen gaan,
  • als ze arbeidsongeschikt raken, of
  • als hun partner overlijdt.

Deze wettelijke uitkeringen zijn: 

  • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. (Algemene Ouderdoms Wet ) ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd.
  • WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen ) ontvang je als je arbeidsongeschikt raakt.
  • ANW Uitkering die jouw partner mogelijk krijgt van de overheid als je komt te overlijden. (Algemene Nabestaanden Wet ) kan je partner krijgen na je overlijden.

Voor alle 3 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wil je weten of je in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

2. Pensioenfonds of -verzekeraar

Wanneer je werkt, kun je vaak pensioen opbouwen bij een pensioenfonds of –verzekeraar waarbij je werkgever is aangesloten. Als je met pensioen gaat, ontvang je een aanvullend pensioen van dit fonds. Tijdens je werk bij MSD bouwde je pensioen op bij ons fonds: Stichting Pensioenfonds MSD. Nu je met pensioen bent, ontvang je pensioen van ons fonds.

3. Bank of verzekeraar

Misschien heb je, toen je nog werkte, zelf extra pensioen geregeld. Misschien heb je extra gespaard, belegd of een aanvullende verzekering afgesloten. Koopsompolissen en lijfrentes zijn hier voorbeelden van. Wanneer je dit hebt gedaan, ontvang je extra inkomen van je bank of verzekeraar.