Soorten pensioen

Wezenpensioen

Als je komt te overlijden ontvangen je kinderen een uitkering van ons pensioenfonds. Dit noemen we wezenpensioen.

Voor wie?

Wezenpensioen is bedoeld voor je kinderen. Voor stief- en pleegkinderen geldt de voorwaarde dat jij (of je partner) voor deze kinderen recht hebt op kinderbijslag en je voor je pensionering de zorg voor deze kinderen op je hebt genomen.

Hoeveel?

Elk van je kinderen heeft recht op circa 10% van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd. Heb je meer dan vijf kinderen? Dan wordt een maximale uitkering van je ouderdomspensioen gelijk verdeeld over alle kinderen. Wanneer beide ouders overleden zijn verdubbelt het wezenpensioen per kind. Het verschilt per regeling hoeveel wezenpensioen je kinderen ontvangen bij je overlijden. Bekijk in dit schema welk reglement voor jou geldt.

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er is geregeld voor je kinderen.

Wanneer?

Wezenpensioen wordt uitgekeerd vanaf de eerste dag van de maand na je overlijden. Het verschilt per regeling tot welke leeftijd je kinderen recht hebben op wezenpensioen. Bekijk in dit schema welk reglement voor jou geldt.

Andere soorten pensioen

Voor jou

Voor je (ex-) partner

Voor je kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Alleenstaandenpensioen    
Prepensioen