Wat is er geregeld?

Alle regels op een rij

Hoe is je pensioen geregeld? Dat staat uitgebreid beschreven in het pensioenreglementDe regeling waarin staat hoe je pensioen precies is geregeld.. Hierin vind je onder meer informatie over:

  • soorten pensioen die er zijn voor jou, je partner en kinderen
  • de leeftijd waarop je met pensioen kunt
  • de opbouw van je pensioen
  • aanpassing van je pensioen aan je wensen
  • toekomstige waarde van je pensioen

De werkgever en de vakbonden bepalen de inhoud van je pensioenregeling. Ons pensioenfonds is de uitvoerder van de regeling.

Jouw reglement

Wij hebben verschillende pensioenreglementen. Welke regeling geldt voor jou? Check het in dit schema.