Soorten pensioen

Alleenstaandenpensioen (overgedragen door SPPF)

Je hebt mogelijk alleenstaandenpensioen opgebouwd. Alleenstaandenpensioen is een aanvulling op je ouderdomspensioen, als je op je pensioendatum geen partner hebt. De hoogte van het alleenstaandenpensioen hangt af van het aantal jaren dat je pensioen bij ons hebt opgebouwd.

Voor wie?

Dit pensioen ontvangt niet iedereen. Je hebt mogelijk recht op alleenstaandenpensioen als je:

  • voor 1 januari 1998 uit dienst bent gegaan bij MSD (ongehuwdenpensioen volgens Pensioenreglement 1973).
  • Als je in het verleden pensioen hebt opgebouwd bij SPPF en voorheen deelnemer was bij het pensioenfonds van Akzo Nobel.

Het alleenstaandenpensioen dat je hebt opgebouwd, ontvang je als je op de pensioendatum geen partner had. Wij hebben dit deel dan toegevoegd aan je ouderdomspensioen. Als je wel een partner had, maar je partner komt te overlijden of jullie gaan uit elkaar, dan ontvang je vanaf dat moment ook het ongehuwdenpensioen.

Wanneer?

Je ontvangt alleenstaandenpensioen vanaf de eerste dag van de maand dat je met pensioen gaat. Dit aanvullende pensioen ontvang je levenslang, ook als je na je pensioendatum nog gaat trouwen of samenwonen.

Andere soorten pensioen

Voor jou

Voor je (ex-) partner

Voor je kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Alleenstaandenpensioen     
Prepensioen