Verandert je situatie?

Scheiden

Je hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook het pensioen beïnvloedt als je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Die zijn vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. Je kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Je ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na je overlijden.
  2. Je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens de relatie hebt opgebouwd.

1. Bijzonder partnerpensioen

Wanneer jij en je partner uit elkaar gaan, bouw je geen partnerpensioen meer op voor je ex-partner. Je ex-partner houdt wel recht op het partnerpensioen dat je tijdens je dienstverband bij MSD hebt opgebouwd. Zijn of haar deel noemen we ook wel bijzonder partnerpensioen.

Je ex-partner krijgt dit bijzonder partnerpensioen vanaf het moment dat je overlijdt totdat je ex-partner overlijdt. Het bijzonder partnerpensioen wordt automatisch geregeld. Je ex-partner kan ervan afzien. Hij of zij ontvangt na je overlijden dan geen pensioen van ons. Wanneer je ex-partner dit besluit, stuur ons dan een brief met de verklaring van je ex-partner. Jij en je ex-partner ondertekenen beiden deze brief. Wij bekijken of we hiermee kunnen instemmen. Je kunt het besluit ook opnemen in je scheidingsconvenant en ons toesturen.

Let op: dit besluit is eenmalig en onherroepelijk. Jij en je ex-partner kunnen hier dus niet later op terug komen .

2. Ouderdomspensioen

Jij en je ex-partner moeten het ouderdomspensioen, dat is opgebouwd tijdens jullie huwelijk, door de helft delen. U kunt dit via een formulier aan ons doorgeven. Dit formulier vindt u in Mijn Pensioencijfers. Doe je dat binnen 2 jaar nadat je uit elkaar bent gegaan? Dan krijgt je ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als je langer wacht dan 2 jaar, moet je ex-partner zijn of haar deel bij je opvragen als je met pensioen bent. Als je ex-partner overlijdt, wordt zijn of haar deel van het ouderdomspensioen weer toegevoegd aan je eigen ouderdomspensioen. Zo krijg je weer je volledige ouderdomspensioen van ons.

Andere afspraken

Je kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode, of
  • een combinatie van de twee bovenstaande punten
  • het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van je ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor je ex-partner. Dit noemen we ook wel conversieEen eigen recht op ouderdomspensioen voor je ex-partner. Het pensioen van je ex-partner staat dan los van jouw eigen pensioen.

Maken jij en je ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaal jullie samen wat jullie redelijk vinden. Jullie moeten het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef ook dit binnen 2 jaar door via het formulier in Mijn Pensioencijfers.