Soorten Pensioen

Alleenstaandenpensioen (Overgedragen door SPPF)

Mogelijk heb je alleenstaandenpensioen opgebouwd. Als je op je pensioendatum geen partner hebt, is het alleenstaandenpensioen een aanvulling op je ouderdomspensioen.

Voor wie?

  • Als je vóór 1 januari 1998 bij MSD uit dienst bent gegaan, heb je mogelijk recht op alleenstaandenpensioen (ongehuwdenpensioen volgens Pensioenreglement 1973).
  • Als je tot 1 januari 2013 pensioen hebt opgebouwd bij SPPF en voorheen deelnemer was bij het pensioenfonds van Akzo Nobel heb je mogelijk ook recht op alleenstaandenpensioen.

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk of er een alleenstaandenpensioen voor jou is geregeld. Je ziet meteen ook hoeveel je hebt opgebouwd.

Wanneer?

Je ontvangt alleenstaandenpensioen vanaf je pensioendatum. De pensioendatum is afhankelijk van het pensioenreglement dat op jou van toepassing is. Bekijk in dit schema welk reglement voor jou geldt. Wanneer je partner komt te overlijden of wanneer je gaat scheiden, kan het alleenstaandenpensioen ook later ingaan, namelijk op de 1e dag van de maand volgend op de maand waarin je status weer ongehuwd is.

Als het alleenstaandenpensioen is ingegaan, ontvang je dit pensioen zolang je leeft. Ook als je hierna gaat trouwen of samenwonen.

Andere soorten pensioen

Voor jou

Voor je (ex-) partner

Voor je kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Prepensioen    
Alleenstaandenpensioen