Pensioen op maat

Ouderdomspensioen inruilen voor partnerpensioen

Wil je meer pensioen regelen voor je partner? Bijvoorbeeld omdat je partner niet genoeg eigen pensioen heeft? Dan kun je een deel van je ouderdomspensioen voor jezelf gebruiken om extra partnerpensioen voor je partner te regelen. Hiervoor geldt wel een maximum. Of je deze kunt maken, is afhankelijk van het pensioenreglement dat op jou van toepassing is. Deze keuze kun je maken als je uit dienst treedt of als je met pensioen gaat.

De tarieven voor deze uitruil worden jaarlijks vastgesteld. De tarieven verschillen per reglement (omdat de pensioenleeftijd in elk reglement anders is). Bekijk in dit schema welk reglement voor jou geldt.

Datum uit dienst bij MSD Pensioenreglement dat op jou van toepassing is Mogelijkheid van uitruilen ouderdomspensioen in partnerpensioen
Voor 1-1-1998 Reglement 1973 Nee
Tussen 1-1-1998 en 1-1-2006 Reglement 1998 Ja (alleen vaste verhoudingen)
Tussen 1-1-2006 en 1-1-2014 Reglement 2006 Ja *)
Na 1-1-2014 Reglement 2014 Ja *)

Voor wie?

Of je ouderdomspensioen kunt uitruilen voor meer partnerpensioen, is afhankelijk van het pensioenreglement dat op jou van toepassing is.

*) Als je deelnemer was bij SPPF én voor 1 januari 2001 deelnemer was bij het pensioenfonds van Akzo Nobel, kan het zo zijn dat je niet je volledige ouderdomspensioen kunt uitruilen voor partnerpensioen. Uitruil is dan alleen mogelijk voor zover het ouderdomspensioen uitruilbaar was bij de overgang van SPPF naar Pensioenfonds MSD.
In maart 2014 hebben alle oud-SPPF deelnemers een brief met opgave pensioenaanspraken per 1-1-2013 van Pensioenfonds MSD ontvangen; hierin is bij de toelichting van de keuzemogelijkheden het niet-uitruilbaar pensioenbedrag genoemd.

Gevolgen voor je pensioen

Als je hiervoor kiest, dan ontvang je minder ouderdomspensioen. Je partner krijgt extra partnerpensioen wanneer je komt te overlijden.

Wat moet je doen?

Enkele maanden voordat je met (vervroegd) pensioen gaat, kun je deze keuze maken. Dit doe je met het keuzeformulier dat je automatisch van ons ontvangt 6 maanden voordat je de AOW-leeftijd bereikt, of 6 maanden voor de eerdere pensioenleeftijd volgens je regeling.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je eenmaal gekozen hebt om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Let op: Wij hebben geen zicht op je totale inkomenssituatie en de fiscale gevolgen van de keuzes die je maakt voor je pensioen. Ga dit zelf vooraf na of neem contact op met een (fiscaal) adviseur.

Wat kun je nog meer kiezen?