Pensioen op maat

Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen

Heeft je partner zelf genoeg pensioen? Of heb je geen partner? Dan is het voor jou wellicht interessant om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor jezelf. Heb je een partner? Dan moet hij of zij hiermee wel instemmen. Deze keuze kun je alleen maken als je met pensioen gaat.

De tarieven voor deze uitruil worden jaarlijks vastgesteld. De tarieven verschillen per reglement (omdat de pensioenleeftijd in elk reglement anders is). Bekijk in dit schema welk reglement voor jou geldt.

Datum uit dienst bij MSD Pensioenreglement dat op jou van toepassing is Mogelijkheid van uitruilen partnerpensioen in ouderdomspensioen
Voor 1-1-1998 Reglement 1973 Nee
Tussen 1-1-1998 en 1-1-2006 Reglement 1998 Ja (alleen vaste verhoudingen)
Tussen 1-1-2006 en 1-1-2014 Reglement 2006 Ja
Na 1-1-2014 Reglement 2014 Ja 

Voor wie?

Of je partnerpensioen kunt uitruilen voor meer ouderdomspensioen, is afhankelijk van het pensioenreglement dat op jou van toepassing is.

Gevolgen voor je pensioen

Als je hiervoor kiest, dan ontvang je meer ouderdomspensioen. Je partner krijgt een lager of zelfs geen partnerpensioen wanneer je komt te overlijden.

Wat moet je doen?

Enkele maanden voordat je met (vervroegd) pensioen gaat kun je deze keuze maken. Dit doe je met het keuzeformulier dat je automatisch van ons ontvangt 6 maanden voordat je met pensioen gaat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je eenmaal gekozen hebt om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Let op: Wij hebben geen zicht op je totale inkomenssituatie en de fiscale gevolgen van de keuzes die je maakt voor je pensioen. Ga dit zelf vooraf na of neem contact op met een (fiscaal) adviseur.

Wat kun je nog meer kiezen?