Uniform Pensioenoverzicht

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht

Algemeen over het UPO

 • Wat is een Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat je aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor jezelf en voor je eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Heb je een partner, dan kun je gemakkelijk je pensioenoverzicht met dat van je partner vergelijken. En je kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht zie je wat je tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vind je de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van jou en eventueel je partner
  • informatie over het door jou opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico’s waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor je Belastingaangifte
 • Wanneer krijg je een pensioenoverzicht?

  Elk jaar is er een nieuw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor je beschikbaar in Mijn Pensioencijfers.

 • Waarom ontvang je het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert namens ons de administratie van je pensioenregeling uit. Dat is ook de reden dat je je pensioenoverzicht van AZL ontvangt.

 • Moet je het pensioenoverzicht bewaren?

  Nee, dat moet niet. Je bent het niet verplicht. We raden je wel aan het pensioenoverzicht te bewaren, zodat je altijd een overzicht van je pensioen hebt. Bijvoorbeeld als je een huis koopt en een hypotheek wilt afsluiten. Mocht je ooit vermoeden dat er iets niet klopt aan je pensioen, dan kun je dat nagaan aan de hand van de pensioenoverzichten. Ben je je pensioenoverzicht kwijt? Ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kun je je pensioenoverzicht downloaden.

 • Wil je je Uniform Pensioenoverzicht op papier ontvangen?

  Dat kan. Geef dit aan ons door via de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Daarop worden wij ook streng gecontroleerd. Door in te loggen weten wij wie je bent en wordt je besluit goed geregistreerd.

Drie scenario's op het UPO

 • Wat moet ik met de bedragen voor de inschatting van mijn pensioen?

  Het middelste bedrag kun je gebruiken om na te gaan of het verwachte (bruto) pensioen voor jou genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting je pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Je pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker bedrag. Als het langere tijd tegenzit in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) naar je pensioen te kijken. Zo zie je in welke richting je pensioen zich ontwikkelt.

 • Wanneer zit het mee of tegen?

  Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan zie je bij de rechter pijl wat dit zou kunnen betekenen voor je pensioen.

  Het zit tegen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen lager uitvallen dan verwacht. De rente is lager dan verwacht en de prijzen stijgen harder dan verwacht. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan zie je bij de linker pijl wat dit zou kunnen betekenen voor je pensioen.

 • Is er een kans dat ik minder krijg dan het laagste bedrag? Of meer krijg dan het hoogste bedrag?

  Ja, die kans is er. De drie bedragen zijn berekend op basis van 2000 mogelijke ‘toekomsten’ (scenario’s). We hebben je pensioen berekend in elk scenario. In 5% van die scenario’s komt je pensioen lager uit dan het bedrag dat je links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt je pensioen hoger uit dan het bedrag dat je rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat je pensioen uit komt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

 • Wat als de scenario’s niet worden getoond op het UPO?

  Gepensioneerden zien geen scenario’s op hun UPO terug. Ben je werknemer of oud-werknemer? Als je geen scenario ziet, dan betekent dit dat het helaas niet mogelijk was deze berekening te maken. Mogelijk zie je de scenario’s wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Vragen over persoonlijke gegevens op het UPO

 • Zijn je gegevens gewijzigd?

  Je ontvangt één keer per jaar een nieuw pensioenoverzicht. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in het pensioenoverzicht dat je volgend jaar ontvangt.

 • De gegevens op je pensioenoverzicht kloppen niet, wat kun je doen?

  Als je wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op je pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die je door wilt geven? Neem dan contact op met je werkgever.

 • Wat heeft je partner aan het pensioenoverzicht?

  Stel dat je overlijdt, dan kan je partner recht hebben op partnerpensioen van ons. In het Uniform Pensioenoverzicht staat hoe hoog dat bedrag is, bruto per jaar. Je kunt samen bekijken of dat genoeg is. Als je dat nodig vindt, kun je een extra verzekering sluiten bij een bank of verzekeraar. 

 • Waarom staat er geen partner op je pensioenoverzicht?

  Dat betekent dat er bij ons geen partner bekend is. Wij kijken in de gemeentelijke basisadministratie of je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Wanneer je samenwoont, krijgen we deze informatie niet van de gemeentelijke basisadministratie. Je kunt in dat geval je partner aanmelden bij ons. Dan zorg je ervoor dat je partner in aanmerking komt voor pensioen van ons, mocht je overlijden. Wil je je partner aanmelden? Vul dan het formulier Aanmelden partner in en stuur het naar:

  Stichting Pensioenfonds MSD
  p/a AZL
  Postbus 4471
  6401 CZ HEERLEN

  Dit formulier staat ook in Mijn Pensioencijfers.

 • Waar is het pensioen voor mijn ex-partner?

  Ben je gescheiden, heb je het pensioen gedeeld met je ex-partner en heb je hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor je ex-partner afgetrokken van je opgebouwde pensioen. Daardoor is je pensioen lager.

  Het bedrag aan partnerpensioen voor de ex-partner is ook afgetrokken van het partnerpensioen. Daarom is ook de hoogte van het partnerpensioen lager op het UPO.

 • Ben of word je arbeidsongeschikt?

  Afhankelijk van je pensioengevend jaarsalaris heb je recht op een bepaald soort arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Ook informatie over het arbeidsongeschiktheidspensioen is terug te zien op je UPO. Op onze website vind je meer informatie over de verschillende soorten arbeidsongeschiktheidspensioen.

Vragen over de bedragen op het UPO

 • Hoe weet je wat je straks netto ontvangt?

  Op jouw verzoek kunnen we zo’n 6 maanden voordat je met pensioen gaat een bruto/netto berekening voor je maken. Wil je eerder een idee krijgen van je netto inkomen na je pensioen? De website www.mijnpensioenoverzicht.nl toont je pensioen in een bruto en een netto bedrag. Dit is berekend aan de hand van de regels die nu gelden.

 • Als er niets verandert, hoe ziet mijn pensioen er dan straks uit?

  Op het UPO staat een bedrag dat je aan pensioen kunt bereiken als alles blijft zoals het nu is. De kans daarop is klein. Het zou betekenen dat er tussen nu en je pensioendatum niets verandert in je werk of privésituatie of bij ons pensioenfonds. Daarnaast kan de overheid regels aanpassen waardoor je pensioen anders uitpakt en speelt de economie een belangrijke rol.

  Als je graag een idee wilt krijgen hoeveel je straks kunt verwachten, kun je inloggen in Mijn Pensioencijfers. Of ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl, daar vind je een totaaloverzicht van hoeveel pensioen je hebt opgebouwd via andere werkgevers én de AOW. Dit geeft je een indruk van wat je ongeveer kunt verwachten. Het bedrag dat je daar ziet, is geen toezegging. Eind 2019 zie je hier ook wat je pensioen kan zijn in verschillende scenario’s. In 2020 zie je deze scenario’s ook op je UPO terug.

 • Het pensioen staat er in drie bedragen. Wat moet ik daarmee?

  Het middelste bedrag kun je gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting je pensioen bij ons fonds zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan zie je bij de rechter pijl wat dit zou kunnen betekenen voor je pensioen. En omgekeerd. Als het economisch gezien slechter gaat dan verwacht, dan zie je bij de linker pijl wat dit zou kunnen betekenen voor je pensioen.

  Je pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker (of het rechter) bedrag. Als het langere tijd tegenzit (of meezit) in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager (of hoger) worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) je pensioen te checken. Zo zie je in welke richting je pensioen zich ontwikkelt.

  Wil je een totaaloverzicht van het pensioen dat je via je werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar zie je ook deze drie bedragen.

 • Hoe groot is de kans dat ik het laagste of het hoogste bedrag krijg dat ik zie?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog je pensioen uitvalt in elke toekomst. In 5% van die scenario’s komt je pensioen bij ons fonds lager uit dan het bedrag dat je links ziet staan.

  In 5% van de scenario’s komt je pensioen hoger bij ons fonds uit dan het bedrag dat je rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat je pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

 • Hoe groot is de kans dat ik het middelste van de drie bedragen krijg?

  Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog je pensioen bij ons fonds uitvalt in elke toekomst.

  De gemiddelde uitkomst zie je in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat je pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat je pensioen hoger uitvalt. De kans dat je precies dit bedrag krijgt is heel klein. Het gaat er vooral om dat je ziet in welke richting je pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) je pensioen te checken. Zo zie je in welke richting je pensioen zich ontwikkelt.

  Wil je een totaaloverzicht van het pensioen dat je via je werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar zie je ook deze drie bedragen.

 • In welke termijnen worden de bedragen op het pensioenoverzicht uitgekeerd?

  De bedragen op het pensioenoverzicht zijn brutobedragen per jaar. Wij betalen straks je pensioen elke maand netto uit, net als je gewend bent bij je salaris.

 • Staat er iets op het pensioenoverzicht dat nodig is voor de belasting?

  Doe je aangifte voor de inkomstenbelasting, dan kan het zijn dat je in de aangifte moet opnemen hoeveel je pensioen in een jaar is gegroeid. Dat is de zogenaamde factor A. Je vindt dit gegeven elk jaar op het pensioenoverzicht. Bekijk het schema op onze website voor meer informatie over factor A.

 • Waarom staat de AOW niet op je pensioenoverzicht?

  De AOW staat niet vermeld op je pensioenoverzicht omdat de hoogte van je AOW afhangt van je persoonlijke omstandigheden. Het gaat er dan met name om hoeveel jaren je in Nederland hebt gewoond of gewerkt voordat je AOW ingaat. Wij hebben hiervan geen registratie bijgehouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wel. De SVB regelt de uitkering van de AOW namens de overheid. Voor meer informatie over je AOW kijk je op www.svb.nl.

 • Waarom zie ik op het UPO een arbeidsongeschiktheidspensioen, maar niet op www.mijnpensioenoverzicht.nl?

  Als je arbeidsongeschikt raakt, heb je onder voorwaarden recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is een aanvulling op je WIA-uitkering van de overheid. Op je UPO zie je op hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen je recht hebt. Als je inlogt in Mijn Pensioencijfers, vind je dit pensioen ook terug. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een zogeheten risicoverzekering. Het wordt daarom niet getoond op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Vragen over de pensioenopbouw

 • Hoe behoudt je pensioen zijn waarde?

  De prijzen stijgen met de jaren. Je kunt voor hetzelfde geld straks minder kopen dan nu. Dat is inflatie. Om ervoor te zorgen dat je pensioen meegroeit met de prijzen, probeert ons fonds elk jaar je (opgebouwde) pensioen te verhogen. Dat wordt ook wel indexatie of toeslagverlening genoemd. Deze verhoging is voorwaardelijk; je hebt daar niet automatisch recht op. Je kunt meer lezen over de eventuele verhoging van je pensioen bij deelnemer, oud-deelnemer of gepensioneerde.

 • Hoeveel betaal je voor je pensioen?

  Je werkgever houdt elke maand pensioenpremie in op je bruto maandsalaris. Hoeveel dat is, zie je op je loonstrook. Vanaf 2019 staat ook informatie over je pensioenpremie op het UPO. Ook op deze website vind je informatie over je pensioenpremie.

 • Wat is een uitkeringsovereenkomst?

  Je pensioen is verzekerd op basis van een uitkeringsovereenkomst. Dat houdt in dat de hoogte van het pensioen dat je straks krijgt uitgekeerd, vaststaat als je nu tot je pensioendatum bij ons pensioen blijft opbouwen.