Uniform Pensioenoverzicht

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Wat is een Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat je aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor jezelf en voor je eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Heb je een partner, dan kun je gemakkelijk je pensioenoverzicht met dat van je partner vergelijken. En je kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht zie je wat je tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vind je de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van jou en eventueel je partner
  • informatie over het door jou opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico’s waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor je Belastingaangifte
 • Wanneer krijg je een pensioenoverzicht?

  Elk jaar is er een nieuw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor je beschikbaar in Mijn Pensioencijfers.

 • Waarom ontvang je het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert namens ons de administratie van je pensioenregeling uit. Dat is ook de reden dat je je pensioenoverzicht van AZL ontvangt.

 • De gegevens op je pensioenoverzicht kloppen niet, wat kun je doen?

  Als je wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op je pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die je door wilt geven? Neem dan contact op met je werkgever.

 • Zijn je gegevens gewijzigd?

  Je ontvangt één keer per jaar een nieuw pensioenoverzicht. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in het pensioenoverzicht dat je volgend jaar ontvangt.

 • Waarom staat er geen partner op je pensioenoverzicht?

  Dat betekent dat er bij ons geen partner bekend is. Wij kijken in de gemeentelijke basisadministratie of je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Wanneer je samenwoont, krijgen we deze informatie niet van de gemeentelijke basisadministratie. Je kunt in dat geval je partner aanmelden bij ons. Dan zorg je ervoor dat je partner in aanmerking komt voor pensioen van ons, mocht je overlijden. Wil je je partner aanmelden? Vul dan het formulier Aanmelden partner in en stuur het naar:

  Stichting Pensioenfonds MSD
  p/a AZL
  Postbus 4471
  6401 CZ HEERLEN

  Dit formulier staat ook in Mijn Pensioencijfers.

 • Wat heeft je partner aan het pensioenoverzicht?

  Stel dat je overlijdt, dan kan je partner recht hebben op partnerpensioen van ons. In het Uniform Pensioenoverzicht staat hoe hoog dat bedrag is, bruto per jaar. Je kunt samen bekijken of dat genoeg is. Als je dat nodig vindt, kun je een extra verzekering sluiten bij een bank of verzekeraar. 

 • Wat is een uitkeringsovereenkomst?

  Je pensioen is verzekerd op basis van een uitkeringsovereenkomst. Dat houdt in dat de hoogte van het pensioen dat je straks krijgt uitgekeerd, vaststaat als je nu tot je pensioendatum bij ons pensioen blijft opbouwen. 

 • In welke termijnen worden de bedragen op het pensioenoverzicht uitgekeerd?

  De bedragen op het pensioenoverzicht zijn brutobedragen per jaar. Wij betalen straks je pensioen elke maand netto uit, net als je gewend bent bij je salaris.

 • Hoe weet je wat je straks netto ontvangt?

  Op jouw verzoek kunnen we zo’n 6 maanden voordat je met pensioen gaat een bruto/netto berekening voor je maken. Wil je eerder een idee krijgen van je netto inkomen na je pensioen? De website www.mijnpensioenoverzicht.nl toont je pensioen in een bruto en een netto bedrag. Dit is berekend aan de hand van de regels die nu gelden.

 • Waarom staat de AOW niet op je pensioenoverzicht?

  De AOW staat niet vermeld op je pensioenoverzicht omdat de hoogte van je AOW afhangt van je persoonlijke omstandigheden. Het gaat er dan met name om hoeveel jaren je in Nederland hebt gewoond of gewerkt voordat je AOW ingaat. Wij hebben hiervan geen registratie bijgehouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wel. De SVB regelt de uitkering van de AOW namens de overheid. Voor meer informatie over je AOW kijk je op www.svb.nl.

 • Hoe behoudt je pensioen zijn waarde?

  De prijzen stijgen met de jaren. Je kunt voor hetzelfde geld straks minder kopen dan nu. Dat is inflatie. Om ervoor te zorgen dat je pensioen meegroeit met de prijzen, probeert ons fonds elk jaar je (opgebouwde) pensioen te verhogen. Dat wordt ook wel indexatie of toeslagverlening genoemd. Deze verhoging is voorwaardelijk; je hebt daar niet automatisch recht op. Je kunt meer lezen over de eventuele verhoging van je pensioen bij deelnemer, oud-deelnemer of gepensioneerde.

 • Staat er iets op het pensioenoverzicht dat nodig is voor de belasting?

  Doe je aangifte voor de inkomstenbelasting, dan kan het zijn dat je in de aangifte moet opnemen hoeveel je pensioen in een jaar is gegroeid. Dat is de zogenaamde factor A. Je vindt dit gegeven elk jaar op het pensioenoverzicht.

 • Moet je het pensioenoverzicht bewaren?

  Nee, dat moet niet. Je bent het niet verplicht. We raden je wel aan het pensioenoverzicht te bewaren, zodat je altijd een overzicht van je pensioen hebt. Bijvoorbeeld als je een huis koopt en een hypotheek wilt afsluiten. Mocht je ooit vermoeden dat er iets niet klopt aan je pensioen, dan kun je dat nagaan aan de hand van de pensioenoverzichten. Ben je je pensioenoverzicht kwijt? Ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kun je je pensioenoverzicht downloaden.

 • Als er niets verandert, hoe ziet mijn pensioen er dan straks uit?

  Op het UPO staat een bedrag dat je aan pensioen kunt bereiken als alles blijft zoals het nu is. De kans daarop is klein. Het zou betekenen dat er tussen nu en je pensioendatum niets verandert in je werk of privésituatie of bij ons pensioenfonds. Daarnaast kan de overheid regels aanpassen waardoor je pensioen anders uitpakt en speelt de economie een belangrijke rol.

  Als je graag een idee wilt krijgen hoeveel je straks kunt verwachten, kun je inloggen in Mijn Pensioencijfers. Of ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl, daar vind je een totaaloverzicht van hoeveel pensioen je hebt opgebouwd via andere werkgevers én de AOW. Dit geeft je een indruk van wat je ongeveer kunt verwachten. Het bedrag dat je daar ziet, is geen toezegging. Eind 2019 zie je hier ook wat je pensioen kan zijn in verschillende scenario’s. In 2020 zie je deze scenario’s ook op je UPO terug.

 • Wat is er anders aan het UPO sinds 2017?

  De teksten zijn korter, de informatie is overzichtelijker, je ziet minder cijfers en er zijn plaatjes (iconen) opgenomen. Deze plaatjes herken je misschien. Ze staan ook in de brieven die je van ons fonds krijgt als je nieuw in dienst komt en ook op het Pensioen 123. Daardoor wordt het makkelijker om meer informatie te vinden over een bepaald onderwerp.

 • Ben of word je arbeidsongeschikt?

  Afhankelijk van je pensioengevend jaarsalaris heb je recht op een bepaald soort arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Ook informatie over het arbeidsongeschiktheidspensioen is terug te zien op je UPO. Op onze website vind je meer informatie over de verschillende soorten arbeidsongeschiktheidspensioen.

 • Waarom zie ik op het UPO een arbeidsongeschiktheidspensioen, maar niet op www.mijnpensioenoverzicht.nl?

  Als je arbeidsongeschikt raakt, heb je onder voorwaarden recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is een aanvulling op je WIA-uitkering van de overheid. Op je UPO zie je op hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen je recht hebt. Als je inlogt in Mijn Pensioencijfers, vind je dit pensioen ook terug. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een zogeheten risicoverzekering. Het wordt daarom niet getoond op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Wil je je Uniform Pensioenoverzicht op papier ontvangen?

  Dat kan. Geef dit aan ons door via de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Daarop worden wij ook streng gecontroleerd. Door in te loggen weten wij wie je bent en wordt je besluit goed geregistreerd.

 • Waar is het pensioen voor mijn ex-partner?

  Ben je gescheiden, heb je het pensioen gedeeld met je ex-partner en heb je hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor je ex-partner afgetrokken van je opgebouwde pensioen. Daardoor is je pensioen lager.

  Het bedrag aan partnerpensioen voor de ex-partner is ook afgetrokken van het partnerpensioen. Daarom is ook de hoogte van het partnerpensioen lager op het UPO.

 • Hoeveel betaal je voor je pensioen?

  Je werkgever houdt elke maand pensioenpremie in op je bruto maandsalaris. Hoeveel dat is, zie je op je loonstrook. Vanaf 2019 staat ook informatie over je pensioenpremie op het UPO. Ook op deze website vind je informatie over je pensioenpremie.