Arbeidsongeschiktheid

Laag 2

arbeidsongeschiktheidspensioen.png 

Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heb je recht op (gedeeltelijke) voortzetting van je pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid. 

Als je tijdens uw dienstverband bij MSD voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt en meer verdient dan € 59.706,36, heb je recht op een excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen. Op vrijwillige basis kun je je daarnaast verzekeren voor een aanvullend excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen. De hoogte van deze twee pensioenen zijn afhankelijk van je mate arbeidsongeschiktheid. Deze voor jou verzekerde pensioenen (bij een volledige arbeidsongeschiktheid) staan op je UPO.

Als je tijdens je dienstverband bij MSD voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, kun je ook in aanmerking komen voor een WGA-hiaatpensioen. De hoogte en ingangsdatum van het WGA-hiaatpensioen is afhankelijk van de wettelijke WGA-uitkering, arbeidsverleden en restverdiencapaciteit.

Meer informatie over deze drie arbeidsongeschiktheidspensioenen vind je op de pagina Soorten arbeidsongeschiktheidspensioen.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over arbeidsongeschiktheidspensioen vind je in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.