Als je verlof opneemt

Laag 2

verlof.png Als je tussentijds onbetaald verlof opneemt, dan kan dit gevolgen hebben voor je pensioen. Bij onbetaald verlof is je partner maximaal 18 maanden verzekerd voor het partnerpensioen als je tijdens het verlof komt te overlijden. Hiervoor moet je zelf een risicopremie betalen. De opbouw van ouderdomspensioen en partnerpensioen stopt tijdens het onbetaald verlof, tenzij je kiest voor opbouw. Pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof is maximaal 12 maanden mogelijk en je dient dan zelf de volledige premie te betalen (werkgevers- en werknemersdeel). Voor vragen hierover kun je contact opnemen met je werkgever.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vind je in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.