Als je verhuist naar het buitenland

Laag 2

buitenland.png

Meld dit aan uw pensioenfonds. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als je binnen het buitenland verhuist, moet je Stichting Pensioenfonds MSD daarover informeren.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vind je in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.