Partner- en wezenpensioen

Laag 2

partner_en_wezenpensioen_opbouw.png

Naast je ouderdomspensioen bouw je ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als je komt te overlijden, heeft je partner recht op een partnerpensioen en ontvangen je kinderen een wezenpensioen.

Je bouwt elk jaar 1,105% partnerpensioen op over je pensioengrondslag. Bij overlijden tijdens je dienstverband bij MSD wordt het reeds opgebouwde partnerpensioen verhoogd met het partnerpensioen dat je tot pensionering nog bij ons fonds zou opbouwen. Bij overlijden na pensionering krijgt je partner ook een partnerpensioen. Elk jaar bouw je 0,166% wezenpensioen op over je pensioengrondslag. Elk kind krijgt het wezenpensioen tot hij of zij 18 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, krijgt het wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Verder kan je partner recht hebben op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Je partner woonde of werkte in Nederland en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt en je partner zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of je partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt. Meer informatie kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over partnerpensioen vind je in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.