Waardevast pensioen

Laag 2

transparant.gif  

Stichting Pensioenfonds MSD probeert je opgebouwde pensioen ieder jaar per 1 juli te verhogen zodat het pensioen zijn koopkracht behoudt. Als een verhoging mogelijk is, wordt die (vanaf 2023) afgeleid van de stijging van de prijzen (de ontwikkeling van een afgeleid consumentenprijsindexcijfer in de periode april-april, gepubliceerd door het CBS). Dit noemen wij onze ambitie.

Een verhoging (indexatie) kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is volgens het beleidskader van het pensioenfonds. Kijk op onze website voor meer informatie over onze financiële situatie, het beleidskader, het beleid toeslagverlening en informatie over de toeslagverlening voor deelnemers. Een eventuele verhoging is voorwaardelijk; je hebt door eerdere verhogingen niet meteen ook recht op verhoging in de toekomst.

 

Indexatie

Stijging van de lonen

Stijging van de prijzen

2022 2,20% 2,20% 9,98%
2021 2,00% 2,00% 2,67%
2020 0,00% 2,00% 1,27%
2019 0,00% 1,50% 2,63%
2018 1,50% 1,50% 1,70%
2017 0,80% 1,50% 1,38%
2016 0,00% 1,25% 0,32%
2015 0,00% 1,00% 0,64%
2014 0,00% 2,25% 0,98%
2013 0,00% 2,00% 2,51%

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vind je in het jaarverslag op de documentenpagina.