Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

Laag 1

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

Dit onderdeel is niet van toepassing op je pensioenregeling. Je bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen op. Ook voorziet je pensioenregeling in een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als je arbeidsongeschikt wordt. Bovendien hoef je dan zelf geen pensioenpremie meer te betalen terwijl je pensioenopbouw wel (gedeeltelijk) doorloopt.