Ouderdomspensioen

Laag 2

ouderdomspensioen_67.png

Via je werkgever neem je deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds MSD en bouw je ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvang je als je 67 jaar wordt. Je ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen je straks ontvangt van Stichting Pensioenfonds MSD is vooral afhankelijk van het salaris dat je hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan je deelneemt en het aantal jaren dat je deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf 67 jaar maandelijks uitbetaald, zolang je leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan je deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouw je pensioen op over een deel van het bruto loon dat je in dat jaar hebt verdiend. Je bouwt niet over je hele bruto loon pensioen op. Ons pensioenfonds houdt namelijk al rekening met de AOW, die je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het bruto loon minus de franchise bouw je jaarlijks 1,650% aan ouderdomspensioen op.

 

Stel: je verdient € 50.000 per jaar. De franchise is € 16.322,00. Je bouwt in dat jaar 1,650% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 33.678,00. Dat is € 555,69 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele jaarlijkse indexatie van uw pensioen.

 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over je ouderdomspensioen vind je in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.