Opbouwpercentage

Laag 2

opbouw.png

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. In 2022 is de franchise in deze regeling € 14.802,00. Over het bruto loon (in 2022 maximaal tot € 114.866,00) minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,578% aan ouderdomspensioen op.

 

Stel: je verdient € 50.000 per jaar. De franchise is € 14.802,00. Je bouwt in dat jaar 1,578 % ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 35.198,00. Dat is € 555,42 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele jaarlijkse indexatie van je pensioen.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vind je in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.