Welvaartsvast pensioen

Laag 2

transparant.gif welvaartsvast.png 

Stichting Pensioenfonds MSD probeert je opgebouwde pensioen ieder jaar per 1 juli te verhogen zodat het pensioen zijn koopkracht behoudt. Als een verhoging mogelijk is, wordt die afgeleid van de stijging van de lonen bij de werkgever (algemene component van de loonontwikkeling bij MSD in de periode april tot en met maart). Dit noemen wij onze ambitie. Een verhoging (indexatie) kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is volgens het beleidskader van het pensioenfonds.

Op onze website vind je meer informatie over onze financiële situatie, het beleidskader, het beleid toeslagverlening en informatie over de toeslagverlening voor deelnemers. Een eventuele verhoging is voorwaardelijk; je hebt door eerdere verhogingen niet meteen ook recht op verhoging in de toekomst.

 

Indexatie

Stijging van de lonen

Stijging van de prijzen

2021 2,00% 2,00% 2,67%
2020 0,00% 2,00% 1,27%
2019 0,00% 1,50% 2,63%
2018 1,50% 1,50% 1,70%
2017 0,80% 1,50% 1,38%
2016 0,00% 1,25% 0,32%
2015 0,00% 1,00% 0,64%
2014 0,00% 2,25% 0,98%
2013 0,00% 2,00% 2,51%
2012 0,00% 2,00% 2,45%

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vind je in het jaarverslag op de documentenpagina.