Nieuws

Geen verhoging van de pensioenen per 1 juli 2020

Het bestuur van het fonds heeft besloten om de pensioenen per 1 juli 2020 niet te verhogen (ook wel: geen toeslag te verlenen of niet te indexeren). Het bestuur probeert jaarlijks per 1 juli de pensioenen te verhogen met maximaal de loon- of prijsstijgingen. De verhoging is echter afhankelijk van de financiële positie van ons pensioenfonds. Deze is helaas niet goed genoeg voor een toeslagverlening per 1 juli 2020.

Elk jaar een besluit

Het bestuur van het fonds neemt elk jaar een besluit of de (opgebouwde) pensioenen per 1 juli verhoogd kunnen worden. Een verhoging moet ervoor zorgen dat je (opgebouwde) pensioen zoveel mogelijk meegroeit met de loon- of prijsstijgingen (inflatie) en zo zijn waarde houdt. Bij een verhoging van de pensioenen van de actieve deelnemers wordt gekeken naar de algemene component van de loonstijging: deze bedroeg tussen 1 april 2019 en 31 maart 2020 2,0%. Bij een verhoging van de pensioenen van de gewezen deelnemers en gepensioneerden wordt gekeken naar de algemene prijsstijging: deze bedroeg tussen april 2019 en april 2020 1,3%.

Voor het verhogen van pensioenen is geen reserve gevormd en er wordt geen premie voor betaald. Een verhoging is voorwaardelijk; je hebt er geen recht op.

Waarom geen verhoging?

Een verhoging is afhankelijk van de financiële positie van ons pensioenfonds. De dekkingsgraad, gebaseerd op de zogenoemde ‘’marktwaarde’’ (voor de bepaling hiervan wordt rekening gehouden met de werkelijke hoogte van de rente) is hiervoor de gekozen graadmeter.
Op grond van het beleid met betrekking tot toeslagverlening kunnen de pensioenen gedeeltelijk worden verhoogd bij een marktwaardedekkingsgraad van 125,0%; volledige toeslagverlening kan bij 130,0%. Het bestuur kijkt hiervoor naar de marktwaardedekkingsgraad op 31 maart én naar de ontwikkeling van deze dekkingsgraad in de omliggende maanden. De marktwaardedekkingsgraad bedroeg op 31 maart 2020 110,4.

De financiële positie van Pensioenfonds MSD is niet slecht te noemen, zeker in relatie tot andere pensioenfondsen in Nederland. Het fonds moet echter niet alleen nú voldoende financiële middelen hebben om de pensioenen uit te keren, maar ook straks als de huidige (gewezen) deelnemers met pensioen gaan. Daarom is Pensioenfonds MSD prudent met het verhogen van de (opgebouwde) pensioenen. Dit prudente beleid vormt op de lange termijn de beste strategie voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds MSD.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de verhoging van je pensioen? Kijk dan bij Verhoging Pensioen in het deel van deze website voor de deelnemer, oud-deelnemer of gepensioneerde. Ook vind je op onze website meer informatie over het beleid toeslagverlening. Onze financiële positie zie je in deze grafiek.

Bron: Bestuur