Nieuws

De verhoging van de pensioenen per 1 juli 2018

Het bestuur van het fonds heeft besloten om de pensioenen per 1 juli 2018 te verhogen (ook wel: toeslag te verlenen of te indexeren). Het gaat om een verhoging van 1,5% voor de (opgebouwde) pensioenen van actieve deelnemers (werknemers) en 0,8% voor de pensioenen van gewezen deelnemers (oud-werknemers) en pensioengerechtigden.

Elk jaar een besluit

Het bestuur van het fonds beziet jaarlijks of de (opgebouwde) pensioenen per 1 juli verhoogd kunnen worden. Met een verhoging willen we ervoor zorgen dat je (opgebouwde) pensioen zoveel mogelijk meegroeit met de loon- of prijsstijgingen (inflatie) en zo zijn waarde houdt. De pensioenen van de actieve deelnemers volgen de algemene component van de loonstijging. De pensioenen van de gewezen deelnemers en gepensioneerden volgen de algemene prijsstijging.

De verhoging is voorwaardelijk; je hebt er geen recht op. Het bestuur neemt hierover elk jaar een besluit. Lees hier meer over op de pagina Beleid toeslagverlening.

Alleen als er genoeg geld is

De pensioenverhoging is afhankelijk van de financiële positie van ons pensioenfonds. Wij verhogen de pensioenen alleen als er genoeg reserves zijn en de financiële positie dus goed genoeg is. Gedeeltelijke verhoging kan bij een marktwaardedekkingsgraad van 125,0%; volledige toeslagverlening kan bij 130,0%.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de verhoging van je pensioen? Kijk dan bij Verhoging Pensioen in het deel van deze website voor de deelnemer, oud-deelnemer of gepensioneerde. Onze financiële positie zie je in deze grafiek.

Bron: Bestuur