Verhoging pensioen

Verhoging arbeidsongeschiktheidspensioen

Verhoging

Ben je een voormalig deelnemer van SPPF en heb je een arbeidsongeschiktheidspensioen, of was je eerste ziektedag vóór 31-12-2012? Dan wordt je pensioen verhoogd als er bij het pensioenfonds een verhoging plaatsvindt. Op deze pagina lees je meer over de verhoging van je pensioen. Deze verhoging komt overeen met de verhoging voor oud-deelnemers.

Voor alle overige arbeidsongeschikte deelnemers en deelnemers waarvan de eerste ziektedag ná 1-1-2013 is, wordt het arbeidsongeschiktheidspensioenen jaarlijks met een vast percentage verhoogd. Hierover zijn afspraken gemaakt met de herverzekeraar. Op dit moment is de verhoging jaarlijks 2%.

Andere soorten pensioen

Voor jou

Voor je (ex-) partner

Voor je kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid    
Prepensioen    
Alleenstaandenpensioen